Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevat de huidige omzendbrief nog te veel onduidelijkheden over het toepassingsgebied en over de rollen van het parket en de Vlaams overheid bij de informatieverspreiding. Die onduidelijkheid wil Bourgeois nu wegwerken. Bedoeling is om de informatiedoorstroom tussen het parket en de organisatie waar de verdachte tewerkgesteld of actief is, te verbeteren.

'Het parket kan dus sneller strafrechtelijke vervolgingen en eventuele veroordelingen communiceren aan een school, een sportfederatie, een jeugdinstelling, een jeugdbeweging, cultuurorganisatie... Zo kunnen deze organisaties proactief (tucht)maatregelen nemen', aldus Bourgeois.

Om een goede doorstroming mogelijk te maken, heeft de regering beslist per betrokken overheidssector minstens één contactpersoon en één plaatsvervanger aan te stellen. Die contactpersoon zal de brugfiguur zijn tussen het parket en de betrokken organisatie. Deze persoon zal nooit van de inhoud van een dossier op de hoogte worden gebracht, maar zal enkel op verzoek van de referentiemagistraat gegevens over de werkgever, de rechtspersoon, de organisatie, verenigingen waarin de genoemde persoon actief is, bezorgen.

Ook minister van Sport Philippe Muyters is tevreden met de ingreep: 'De strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft veel facetten. Goede doorstroming van informatie is van het grootste belang. Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het is een goede en noodzakelijke aanvulling op het beleid dat we in Sport al ontwikkeld hebben.'

Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevat de huidige omzendbrief nog te veel onduidelijkheden over het toepassingsgebied en over de rollen van het parket en de Vlaams overheid bij de informatieverspreiding. Die onduidelijkheid wil Bourgeois nu wegwerken. Bedoeling is om de informatiedoorstroom tussen het parket en de organisatie waar de verdachte tewerkgesteld of actief is, te verbeteren. 'Het parket kan dus sneller strafrechtelijke vervolgingen en eventuele veroordelingen communiceren aan een school, een sportfederatie, een jeugdinstelling, een jeugdbeweging, cultuurorganisatie... Zo kunnen deze organisaties proactief (tucht)maatregelen nemen', aldus Bourgeois. Om een goede doorstroming mogelijk te maken, heeft de regering beslist per betrokken overheidssector minstens één contactpersoon en één plaatsvervanger aan te stellen. Die contactpersoon zal de brugfiguur zijn tussen het parket en de betrokken organisatie. Deze persoon zal nooit van de inhoud van een dossier op de hoogte worden gebracht, maar zal enkel op verzoek van de referentiemagistraat gegevens over de werkgever, de rechtspersoon, de organisatie, verenigingen waarin de genoemde persoon actief is, bezorgen. Ook minister van Sport Philippe Muyters is tevreden met de ingreep: 'De strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft veel facetten. Goede doorstroming van informatie is van het grootste belang. Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het is een goede en noodzakelijke aanvulling op het beleid dat we in Sport al ontwikkeld hebben.'