"Ik ben op dit moment niet geconfronteerd met een concrete aanvraag", zegt Daniël Termont. "Wel heb ik bij Binnenlandse zaken gevraagd naar onderrichtingen, want dit is een zaak van internationale politiek geworden waar burgemeesters nu over moeten beslissen. Binnenlandse Zaken geeft ons geen onderrichtingen, dus ga ik mij gedragen zoals ik mij altijd als democratisch burgemeester gedragen heb. Ik zal enkel verbieden als ik vrees dat de veiligheid in het gedrang wordt gebracht." Net omdat de kwestie een zaak van internationale politieke verhoudingen wordt, moet de regering zich uitspreken en onderrichtingen geven aan burgemeesters. "Ik voel me compleet in de steek gelaten door de regering die terzake geen standpunt inneemt. In Nederland doet men dat wel. Mijn collega Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) kreeg onderrichtingen van de regering, het was wel een standpunt waar ik het niet eens mee ben, maar hij kreeg tenminste duidelijkheid. Hier laat men de burgemeesters doen, om dan achteraf te kunnen zeggen dat er fouten gemaakt zijn. Nogmaals, dit heeft absoluut niets meer te maken met lokale gebeurtenissen, dit overschrijdt niet alleen de grenzen van de stad, maar ook die van ons land." Inhoudelijk wijst Termont er als burgemeester en democraat op dat hij na een veiligheidsanalyse in het verleden altijd evenementen toestond, zowel van uiterst rechts als uiterst links, zelfs al deelde hij de meningen niet. "Ik vind dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op samenkomst zeer belangrijk zijn. We brengen onze democratie zelf in gevaar als we dat recht niet toekennen aan mensen die we zelf als niet-democraten beschouwen." (Belga)

"Ik ben op dit moment niet geconfronteerd met een concrete aanvraag", zegt Daniël Termont. "Wel heb ik bij Binnenlandse zaken gevraagd naar onderrichtingen, want dit is een zaak van internationale politiek geworden waar burgemeesters nu over moeten beslissen. Binnenlandse Zaken geeft ons geen onderrichtingen, dus ga ik mij gedragen zoals ik mij altijd als democratisch burgemeester gedragen heb. Ik zal enkel verbieden als ik vrees dat de veiligheid in het gedrang wordt gebracht." Net omdat de kwestie een zaak van internationale politieke verhoudingen wordt, moet de regering zich uitspreken en onderrichtingen geven aan burgemeesters. "Ik voel me compleet in de steek gelaten door de regering die terzake geen standpunt inneemt. In Nederland doet men dat wel. Mijn collega Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) kreeg onderrichtingen van de regering, het was wel een standpunt waar ik het niet eens mee ben, maar hij kreeg tenminste duidelijkheid. Hier laat men de burgemeesters doen, om dan achteraf te kunnen zeggen dat er fouten gemaakt zijn. Nogmaals, dit heeft absoluut niets meer te maken met lokale gebeurtenissen, dit overschrijdt niet alleen de grenzen van de stad, maar ook die van ons land." Inhoudelijk wijst Termont er als burgemeester en democraat op dat hij na een veiligheidsanalyse in het verleden altijd evenementen toestond, zowel van uiterst rechts als uiterst links, zelfs al deelde hij de meningen niet. "Ik vind dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op samenkomst zeer belangrijk zijn. We brengen onze democratie zelf in gevaar als we dat recht niet toekennen aan mensen die we zelf als niet-democraten beschouwen." (Belga)