Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft de afgelopen jaren 600.000 euro geïnvesteerd in twee softwarepakketten die uiteindelijk onbruikbaar en helemaal nutteloos bleken.

Het gaat om een mailprogramma dat door niemand werd gebruikt en een nieuw systeem om documenten te delen dat amper door ambtenaren werd toegepast en opnieuw vervangen werd door het 'oude', platform (SharePoint). Dat meldt Apache. De twee softwarepaketten maken deel uit van het digitaliseringsproject binnen het FAVV.

De twee softwarepakketen kostten samen 578.000 euro. In dat bedrag zit een kost voor de aankoop (170.000 euro), onderhoud voor drie jaar (102.000 euro), installatie (90.000 euro), consultancy (185.000 euro) en opleiding (31.000 euro).

'Je moet geen ICT-deskundige zijn om te zien dat dit verspilling van belastinggeld is en getuigt van slecht management', zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen) aan Apache. Ze hoopt dat een audit meer duidelijkheid kan geven.

Fipronil

Daarnaast is de fipronilcrisis van vorige zomer binnen het FAVV nog steeds niet afgewend. Speurders van het Brusselse gerecht vielen dinsdagochtend binnen in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017.

De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was. De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zowat 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.

Reactie FAVV

Er is geen enkel programma dat nutteloos is en dat 600.000 euro heeft gekost, dit is foutieve informatie.

Het bedrag dat wordt geciteerd in het artikel beperkt zicht niet tot de 2 softwareprogramma's waar over gesproken wordt maar het gaat om de aankoop van een pakket waar er verschillende programma's onder vallen (waaronder Open Enterprise Server, Filr, Groupwise, Micro Focus iPrint, Vibe, ZENworks Configuration Management, ZENworks Endpoint Security Management). Het grootste deel van deze programma's zijn essentieel voor het FAVV en het aankopen van dit pakket was de meest interessante manier om deze verschillende programma's aan te schaffen.

Het is inderdaad zo dat er in dit pakket één softwareprogramma zat voor het mailgebruik, maar het FAVV verkoos om verder te gaan met het product dat reeds werd gebruikt. Het 2e programma waar Apache het over heeft wordt nog steeds gebruikt maar het is inderdaad zo dat dit in de toekomst zal vervangen worden door een programma dat door alle federale overheden zal gebruikt worden.

Het bericht dat 2 softwareprogramma's € 600 000 hebben gekost klopt dus niet, het gaat om de aankoop van een volledig pakket waar deze 2 softwareprogramma's onder vallen en waar de overige producten essentieel zijn binnen het Agentschap.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft de afgelopen jaren 600.000 euro geïnvesteerd in twee softwarepakketten die uiteindelijk onbruikbaar en helemaal nutteloos bleken. Het gaat om een mailprogramma dat door niemand werd gebruikt en een nieuw systeem om documenten te delen dat amper door ambtenaren werd toegepast en opnieuw vervangen werd door het 'oude', platform (SharePoint). Dat meldt Apache. De twee softwarepaketten maken deel uit van het digitaliseringsproject binnen het FAVV.De twee softwarepakketen kostten samen 578.000 euro. In dat bedrag zit een kost voor de aankoop (170.000 euro), onderhoud voor drie jaar (102.000 euro), installatie (90.000 euro), consultancy (185.000 euro) en opleiding (31.000 euro).'Je moet geen ICT-deskundige zijn om te zien dat dit verspilling van belastinggeld is en getuigt van slecht management', zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen) aan Apache. Ze hoopt dat een audit meer duidelijkheid kan geven.Daarnaast is de fipronilcrisis van vorige zomer binnen het FAVV nog steeds niet afgewend. Speurders van het Brusselse gerecht vielen dinsdagochtend binnen in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017. De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was. De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zowat 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.