Woensdag waren de ministers Denis Ducarme (Landbouw), Maggie De Block (Volksgezondheid) en Koen Geens (Justitie) en gedelegeerd bestuurder van het federaal voedselagentschap FAVV Herman Diricks afgezakt naar de verenigde Kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven nadat het parlement maandagnamiddag het FAVV-verslag had ontvangen.

Uit dat verslag besloot minister Ducarme dat het FAVV zelf actie kon ondernemen ondanks het feit dat het gerecht een onderzoek naar de Veviba-fraude was gestart. Er wordt hiervoor overleg opgestart tussen het FAVV en het College van Procureurs-Generaal, aldus Ducarme. Volgens hem had het FAVV de controlefrequentie bij Veviba kunnen opdrijven na de eerste vaststellingen. Diricks wees erop dat het FAVV in dergelijke gevallen de normale frequentie aanhoudt om geen argwaan te wekken.

Ducarme vond ook dat de actoren op het terrein een meer proactieve houding hadden moeten aannemen voor de bescherming van de voedselketen. Hij vroeg zich af waarom niet-conforme producten niet werden opgemerkt bij het afleveren van de uitvoercertificaten. 'Waarom heeft het FAVV na het PV uit Kosovo de uitvoervergunning van Veviba niet opgeschort?' Hij wilde ook weten waarom de Nationale Onderzoekseenheid (NOE) geen doorgedreven onderzoek heeft gevoerd. Volgens hem is er nood aan een nieuw type van controle bij grotere bedrijven en aan het doorvoeren van grondigere controles in bepaalde situaties.

De minister kondigde ook aan dat de twee audits die de regering heeft bevolen over het FAVV tegen de zomer klaar moeten zijn. Op basis hiervan zullen de nodige hervormingen worden doorgevoerd. Voor Denis Ducarme moeten die ertoe leiden dat er meer druk wordt gezet op de industriële producenten en de vele kleine producenten, die niet schuldig zijn aan de fraude, ontzien worden. Hij wil ook werk maken van een nieuwe etikettering zodat de consument verstaanbare informatie krijgt over de traceerbaarheid.

Extra middelen

Minister Ducarme benadrukte dat het FAVV als instrument moet behouden worden en zelfs versterkt. Uit het verslag dat het agentschap over het Vevibaschandaal opstelde, blijkt volgens hem echter dat er een aantal pijnpunten zijn, 'maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien'. Die hervormingen zullen voor de minister gebeuren op basis van de twee audits van het FAVV die de regering afgelopen vrijdag heeft beslist, en van het overleg dat hij intussen heeft opgestart met de actoren van de vleesketen.

Voor Herman Diricks zijn de audits 'een belangrijke opportuniteit voor de verbetering van de werking van het FAVV'. Indien de controles moeten versterkt worden, staat het agentschap hier volgens hem achter, mits de nodige middelen volgen. Diricks wees er ook op dat de Vevibafraude qua omvang en qua aard 'een onaangename verrassing was'. Dergelijke fraude kan volgens hem niet met de gewone eerstelijnscontrole opgespoord worden, maar wel met inzet van grote middelen, waarbij hij verwees naar de verklaring van de Luikse procureur-generaal De Valkeneer dat er 60 mensen werden ingezet.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wees erop dat het verslag van het FAVV bevestigt dat de volksgezondheid niet in gevaar geweest is door de Vevibacrisis. Bij de tests op het diepgevroren vlees bleek alles conform te zijn, terwijl bij simulaties op vlees afkomstig van de steekplaatsen bleek dat inderdaad de kans bestaat dat micro-organismen op de huid in het vlees terecht kunnen komen.

Woensdag waren de ministers Denis Ducarme (Landbouw), Maggie De Block (Volksgezondheid) en Koen Geens (Justitie) en gedelegeerd bestuurder van het federaal voedselagentschap FAVV Herman Diricks afgezakt naar de verenigde Kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven nadat het parlement maandagnamiddag het FAVV-verslag had ontvangen.Uit dat verslag besloot minister Ducarme dat het FAVV zelf actie kon ondernemen ondanks het feit dat het gerecht een onderzoek naar de Veviba-fraude was gestart. Er wordt hiervoor overleg opgestart tussen het FAVV en het College van Procureurs-Generaal, aldus Ducarme. Volgens hem had het FAVV de controlefrequentie bij Veviba kunnen opdrijven na de eerste vaststellingen. Diricks wees erop dat het FAVV in dergelijke gevallen de normale frequentie aanhoudt om geen argwaan te wekken.Ducarme vond ook dat de actoren op het terrein een meer proactieve houding hadden moeten aannemen voor de bescherming van de voedselketen. Hij vroeg zich af waarom niet-conforme producten niet werden opgemerkt bij het afleveren van de uitvoercertificaten. 'Waarom heeft het FAVV na het PV uit Kosovo de uitvoervergunning van Veviba niet opgeschort?' Hij wilde ook weten waarom de Nationale Onderzoekseenheid (NOE) geen doorgedreven onderzoek heeft gevoerd. Volgens hem is er nood aan een nieuw type van controle bij grotere bedrijven en aan het doorvoeren van grondigere controles in bepaalde situaties.De minister kondigde ook aan dat de twee audits die de regering heeft bevolen over het FAVV tegen de zomer klaar moeten zijn. Op basis hiervan zullen de nodige hervormingen worden doorgevoerd. Voor Denis Ducarme moeten die ertoe leiden dat er meer druk wordt gezet op de industriële producenten en de vele kleine producenten, die niet schuldig zijn aan de fraude, ontzien worden. Hij wil ook werk maken van een nieuwe etikettering zodat de consument verstaanbare informatie krijgt over de traceerbaarheid.Minister Ducarme benadrukte dat het FAVV als instrument moet behouden worden en zelfs versterkt. Uit het verslag dat het agentschap over het Vevibaschandaal opstelde, blijkt volgens hem echter dat er een aantal pijnpunten zijn, 'maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien'. Die hervormingen zullen voor de minister gebeuren op basis van de twee audits van het FAVV die de regering afgelopen vrijdag heeft beslist, en van het overleg dat hij intussen heeft opgestart met de actoren van de vleesketen.Voor Herman Diricks zijn de audits 'een belangrijke opportuniteit voor de verbetering van de werking van het FAVV'. Indien de controles moeten versterkt worden, staat het agentschap hier volgens hem achter, mits de nodige middelen volgen. Diricks wees er ook op dat de Vevibafraude qua omvang en qua aard 'een onaangename verrassing was'. Dergelijke fraude kan volgens hem niet met de gewone eerstelijnscontrole opgespoord worden, maar wel met inzet van grote middelen, waarbij hij verwees naar de verklaring van de Luikse procureur-generaal De Valkeneer dat er 60 mensen werden ingezet.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wees erop dat het verslag van het FAVV bevestigt dat de volksgezondheid niet in gevaar geweest is door de Vevibacrisis. Bij de tests op het diepgevroren vlees bleek alles conform te zijn, terwijl bij simulaties op vlees afkomstig van de steekplaatsen bleek dat inderdaad de kans bestaat dat micro-organismen op de huid in het vlees terecht kunnen komen.