De kans is klein dat het thema de campagne zal domineren, maar op 26 mei stemmen we ook over de toekomst van onze landbouw. Zowel in Europa als Vlaanderen worden nieuwe krijtlijnen getrokken voor onze voedselproductie. Het Europees Parlement stemt na de zomer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027, een kaderwet waarbij een pot van 365 miljard euro hoort. Intussen sleutelt Vlaanderen in samenspraak met landbouw- en natuurorganisaties aan een strategisch GLB-plan, een primeur die voortvloeit uit de verplichting voor lidstaten om het GLB in regionale uitvoeringsplannen te gieten. De blauwdruk moet tegen eind 2019 door de nieuwe Vlaamse regering ter goedkeuring aan de nieuwe Europese Commissie worden voorgelegd..
...