Ze herinnerde overheden eraan dat ze ook de rechten van mensen in quarantaine moeten garanderen, waaronder het recht op medische verzorging, op informatie en op vrije meningsuiting. Bachelet vroeg voorts dat de quarantainemaatregelen in verhouding tot de dreiging zouden staan. De maatregelen, die "de vrijheid van beweging beperken, moeten in proportie staan tot de risico's" en "beperkt zijn in de tijd". Bachelet verwelkomde een uitnodiging van China om een bezoek te brengen aan de noordwestelijke regio Xinjiang. Daar worden volgens mensenrechtenactivisten honderdduizenden Oeigoeren, een moslimminderheid in China, in heropvoedingskampen gestopt. De Chinese regering spreekt van inrichtingen waar mensen vrijwillig opleidingen volgen. "We zullen ons verder inspannen voor een onbeperkte toegang voor een team dat het bezoek moet voorbereiden", zei Bachelet. Zonder die toezegging kan een bezoek niet plaatsvinden. Bachelet noemde in haar toespraak talrijke landen waar ze problemen met de mensenrechten vaststelde, waaronder ook de Verenigde Staten. Daar zijn talrijke milieuvoorschriften afgezwakt, waardoor schadelijke stoffen weer in rivieren en beken geloosd kunnen worden, wat het mensenrecht op gezondheid in gevaar brengt. De "Green Deal" van de Europese Unie, die tot 2030 een biljoen euro uittrekt voor investeringen tegen de klimaatverandering, kreeg dan weer lof van Bachelet. (Belga)

Ze herinnerde overheden eraan dat ze ook de rechten van mensen in quarantaine moeten garanderen, waaronder het recht op medische verzorging, op informatie en op vrije meningsuiting. Bachelet vroeg voorts dat de quarantainemaatregelen in verhouding tot de dreiging zouden staan. De maatregelen, die "de vrijheid van beweging beperken, moeten in proportie staan tot de risico's" en "beperkt zijn in de tijd". Bachelet verwelkomde een uitnodiging van China om een bezoek te brengen aan de noordwestelijke regio Xinjiang. Daar worden volgens mensenrechtenactivisten honderdduizenden Oeigoeren, een moslimminderheid in China, in heropvoedingskampen gestopt. De Chinese regering spreekt van inrichtingen waar mensen vrijwillig opleidingen volgen. "We zullen ons verder inspannen voor een onbeperkte toegang voor een team dat het bezoek moet voorbereiden", zei Bachelet. Zonder die toezegging kan een bezoek niet plaatsvinden. Bachelet noemde in haar toespraak talrijke landen waar ze problemen met de mensenrechten vaststelde, waaronder ook de Verenigde Staten. Daar zijn talrijke milieuvoorschriften afgezwakt, waardoor schadelijke stoffen weer in rivieren en beken geloosd kunnen worden, wat het mensenrecht op gezondheid in gevaar brengt. De "Green Deal" van de Europese Unie, die tot 2030 een biljoen euro uittrekt voor investeringen tegen de klimaatverandering, kreeg dan weer lof van Bachelet. (Belga)