De resolutie die werd ingediend door Frankrijk, laat de "geleidelijke" ontplooiing toe van de VN-soldaten. Ze valt niet onder hoofdstuk 5 van het VN-charter, wat betekent dat de V-raad geen verdere maatregelen zal nemen indien ze niet wordt nageleefd. De Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties François Delattre verklaarde dat de politiemacht de mensenrechten en veiligheidssituatie zal observeren, "om zo te kunnen voorspellen en verzekeren dat het ergste niet zal gebeuren in Burundi", waar opnieuw geweld is uitgebroken na de herverkiezing van president Pieree Nkurunziza voor een derde termijn in juli 2015. Meer dan 500 mensen kwamen al om het leven en meer dan 270.000 Burundezen sloegen op de vlucht. China, Angola, Egypte en Venezuela onthielden zich bij de stemming, omdat de Veiligheidsraad er niet in geslaagd was om de goedkeuring van de Burundese overheid te krijgen. "Het is belangrijk om de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Burundi te respecteren en verder te onderhandelen met de Burundese overheid", aldus de Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi. Volgens een Britse afgevaardigde bij de VN zou een unanieme goedkeuring van de Veiligheidsraad een sterke boodschap hebben gestuurd naar de Burundese overheid en druk hebben gezet om de agenten te accepteren. Het succes van de politiemissie hangt namelijk grotendeels af van hoe ze door de overheid wordt ontvangen. Momenteel heeft de overheid slechts de goedkeuring gegeven voor 50 agenten. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Samantha Power verklaarde dat de V-raad niet ver genoeg is gegaan door een politiemacht te sturen die in de eerste plaats de mensenrechtensituatie zal observeren, terwijl de mensen nood hebben aan bescherming. "Dit doet echt vragen rijzen over de wil van de raad rond het voorkomen van gruweldaden." (Belga)

De resolutie die werd ingediend door Frankrijk, laat de "geleidelijke" ontplooiing toe van de VN-soldaten. Ze valt niet onder hoofdstuk 5 van het VN-charter, wat betekent dat de V-raad geen verdere maatregelen zal nemen indien ze niet wordt nageleefd. De Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties François Delattre verklaarde dat de politiemacht de mensenrechten en veiligheidssituatie zal observeren, "om zo te kunnen voorspellen en verzekeren dat het ergste niet zal gebeuren in Burundi", waar opnieuw geweld is uitgebroken na de herverkiezing van president Pieree Nkurunziza voor een derde termijn in juli 2015. Meer dan 500 mensen kwamen al om het leven en meer dan 270.000 Burundezen sloegen op de vlucht. China, Angola, Egypte en Venezuela onthielden zich bij de stemming, omdat de Veiligheidsraad er niet in geslaagd was om de goedkeuring van de Burundese overheid te krijgen. "Het is belangrijk om de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Burundi te respecteren en verder te onderhandelen met de Burundese overheid", aldus de Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi. Volgens een Britse afgevaardigde bij de VN zou een unanieme goedkeuring van de Veiligheidsraad een sterke boodschap hebben gestuurd naar de Burundese overheid en druk hebben gezet om de agenten te accepteren. Het succes van de politiemissie hangt namelijk grotendeels af van hoe ze door de overheid wordt ontvangen. Momenteel heeft de overheid slechts de goedkeuring gegeven voor 50 agenten. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Samantha Power verklaarde dat de V-raad niet ver genoeg is gegaan door een politiemacht te sturen die in de eerste plaats de mensenrechtensituatie zal observeren, terwijl de mensen nood hebben aan bescherming. "Dit doet echt vragen rijzen over de wil van de raad rond het voorkomen van gruweldaden." (Belga)