"COVID-19 heeft de reeds bestaande kloven, kwetsbaarheden en ongelijkheden vergroot en voor nieuwe breuklijnen gezorgd, onder andere met betrekking tot de mensenrechten", aldus Guterres. "Het leven van honderden miljoenen gezinnen is op zijn kop gezet - met het verlies van jobs, groeiende schulden en een bruuske daling van het inkomen. De ziekte heeft een onevenredig groot aantal slachtoffers gemaakt onder vrouwen, minderheden, mensen met een handicap, ouderen, vluchtelingen, migranten en inheemse volkeren", voegde hij er aan toe. De secretaris-generaal kaartte ook het huidige onvermogen aan om een gelijke inspanning op vlak van vaccinatie te garanderen, en wees daarvoor op het feit dat momenteel 75 procent van de al toegediende vaccins voor rekening zijn van slechts tien landen. Intussen hebben meer dan 130 landen nog altijd geen enkele dosis gekregen. Hij voegde eraan toe dat "vaccins een wereldwijd publiek goed moeten zijn, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen". In het tweede deel van zijn toespraak legde de secretaris-generaal de aandacht op "de plaag van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en genderongelijkheid". "We moeten de strijd opvoeren tegen de heropleving van neonazisme, blanke suprematie en het raciaal en etnisch gemotiveerd terrorisme", dixit Guterres. Hij wees erop dat bepaalde groeperingen de pandemie hebben "uitgebuit om hun gelederen te versterken dankzij sociale polarisatie en politieke en culturele manipulatie". Guterres riep tot slot op tot een gecoördineerde actie op mondiaal vlak om dit "ernstige en groeiende gevaar" te overwinnen. Volgens hem heeft de coronapandemie ook gevolgen gehad op vlak van het geweld jegens vrouwen en meisjes. Hij haalde daarbij de problematiek van huiselijk geweld, seksuele uitbuiting en kindhuwelijken aan. In zijn conclusie verduidelijkte António Guterres dat het na deze pandemie nu tijd is om "te resetten, opnieuw te definiëren en opnieuw op te bouwen (...)". (Belga)

"COVID-19 heeft de reeds bestaande kloven, kwetsbaarheden en ongelijkheden vergroot en voor nieuwe breuklijnen gezorgd, onder andere met betrekking tot de mensenrechten", aldus Guterres. "Het leven van honderden miljoenen gezinnen is op zijn kop gezet - met het verlies van jobs, groeiende schulden en een bruuske daling van het inkomen. De ziekte heeft een onevenredig groot aantal slachtoffers gemaakt onder vrouwen, minderheden, mensen met een handicap, ouderen, vluchtelingen, migranten en inheemse volkeren", voegde hij er aan toe. De secretaris-generaal kaartte ook het huidige onvermogen aan om een gelijke inspanning op vlak van vaccinatie te garanderen, en wees daarvoor op het feit dat momenteel 75 procent van de al toegediende vaccins voor rekening zijn van slechts tien landen. Intussen hebben meer dan 130 landen nog altijd geen enkele dosis gekregen. Hij voegde eraan toe dat "vaccins een wereldwijd publiek goed moeten zijn, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen". In het tweede deel van zijn toespraak legde de secretaris-generaal de aandacht op "de plaag van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en genderongelijkheid". "We moeten de strijd opvoeren tegen de heropleving van neonazisme, blanke suprematie en het raciaal en etnisch gemotiveerd terrorisme", dixit Guterres. Hij wees erop dat bepaalde groeperingen de pandemie hebben "uitgebuit om hun gelederen te versterken dankzij sociale polarisatie en politieke en culturele manipulatie". Guterres riep tot slot op tot een gecoördineerde actie op mondiaal vlak om dit "ernstige en groeiende gevaar" te overwinnen. Volgens hem heeft de coronapandemie ook gevolgen gehad op vlak van het geweld jegens vrouwen en meisjes. Hij haalde daarbij de problematiek van huiselijk geweld, seksuele uitbuiting en kindhuwelijken aan. In zijn conclusie verduidelijkte António Guterres dat het na deze pandemie nu tijd is om "te resetten, opnieuw te definiëren en opnieuw op te bouwen (...)". (Belga)