Het is twee jaar geleden dat binnen de regering-Michel een zware crisis losbarstte omdat de N-VA zich verzette tegen de onderschrijving van het VN-Migratiepact. Dat bevat algemene principes over migratie en 23 concretere doelstellingen, waaraan telkens acties zijn gekoppeld die de lidstaten van de Verenigde Naties kunnen nemen. Het pact is een politieke engagementsverklaring: het is expliciet niet-bindend. Maar de N-VA en sommige experts waarschuwden er toen voor dat het pact indirect wel impact kon hebben. "Het gevaar bestaat dat activisten en ngo's het pact zullen gebruiken om het via rechtspraak toch dwingend te maken, gezien het als 'zacht recht' kan worden ingeroepen voor Bel­gische rechtbanken", klonk het. Maar volgens De Standaard roepen rechtbanken het pact (nog) niet. Sinds de goedkeuring werd het pact slechts twee keer opgevoerd als argument bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook bij internationale rechtbanken wordt het pact niet ingeroepen. In geen enkel arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kwam het pact ter sprake, leert een zoektocht in de databank. "Het Migratiepact heeft momenteel geen invloed op de rechtspraak", zegt professor migratierecht Ellen Desmet (UGent). "Het is dan ook vooral een politiek instrument." (Belga)

Het is twee jaar geleden dat binnen de regering-Michel een zware crisis losbarstte omdat de N-VA zich verzette tegen de onderschrijving van het VN-Migratiepact. Dat bevat algemene principes over migratie en 23 concretere doelstellingen, waaraan telkens acties zijn gekoppeld die de lidstaten van de Verenigde Naties kunnen nemen. Het pact is een politieke engagementsverklaring: het is expliciet niet-bindend. Maar de N-VA en sommige experts waarschuwden er toen voor dat het pact indirect wel impact kon hebben. "Het gevaar bestaat dat activisten en ngo's het pact zullen gebruiken om het via rechtspraak toch dwingend te maken, gezien het als 'zacht recht' kan worden ingeroepen voor Bel­gische rechtbanken", klonk het. Maar volgens De Standaard roepen rechtbanken het pact (nog) niet. Sinds de goedkeuring werd het pact slechts twee keer opgevoerd als argument bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook bij internationale rechtbanken wordt het pact niet ingeroepen. In geen enkel arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kwam het pact ter sprake, leert een zoektocht in de databank. "Het Migratiepact heeft momenteel geen invloed op de rechtspraak", zegt professor migratierecht Ellen Desmet (UGent). "Het is dan ook vooral een politiek instrument." (Belga)