Dat heeft N-VA-fractieleider Peter De Roover donderdag verklaard in Villa Politica. In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken liggen twee resoluties van de oppositie op tafel waarin de regering wordt opgeroepen het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Volgende week komen enkele experten hun visie over de tekst geven, maar nadien start de bespreking en stemming, waarbij ook al wordt gemikt op een eindbespreking in de plenaire Kamer op donderdag.

Dat betekent dat het voor premier Charles Michel stilaan kort dag wordt om een akkoord binnen zijn regering te bereiken. Zoals bekend staat N-VA lijnrecht tegenover coalitiepartners MR, CD&V en Open VLD in zijn verzet. Het is zeer de vraag hoe de drie partners zich zullen gedragen indien het tot een stemming komt over de resoluties.

Eén van de mogelijkheden is die van een wisselmeerderheid, waarbij de teksten dus groen licht krijgen met steun van een deel van de meerderheid en een deel van de oppositie. DeRoover gooide die piste donderdag alvast keihard in de prullenmand. 'Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt. Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt', stelde hij.

Meteen wijst de fractieleider van N-VA de verantwoordelijkheid voor een eventuele val van de regering in geval van een wisselmeerderheid van de hand. 'Ik denk dat die dan de stekker er uit trekt', onderstreept DeRoover. 'Wie met andere meerderheden werkt, die zegt eigenlijk dat deze regering in deze zaak niet meer telt. Die zegt eigenlijk dat deze coalitie geen rekening houdt met een belangrijke coalitiepartner.'

N-VA verhardt met de minuut, dus het enige mogelijke antwoord is een kordate beslissing.

Kristof Calvo (Groen)

Eerder in de namiddag werd premier Michel tijdens het vragenuurtje aan de tand gevoeld door enkele oppositiepartijen. Hij verklaarde een oplossing te zoeken en op het juiste moment met een voorstel naar het kernkabinet te zullen stappen.

'Verantwoordelijkheid N-VA'

'Als er volgende week een probleem rijst, is dat niet omdat er een wisselmeerderheid zou komen, maar omdat N-VA van gedacht is veranderd, zonder twijfel onder druk van Vlaams Belang.' Dat zegt dan weer David Clarinval, Kamerfractieleider van MR.

'De realiteit is niet zoals mijnheer DeRoover ze beschrijft', reageert David Clarinval. 'Er heeft een kentering plaatsgevonden bij N-VA. Twee jaar lang werd de tekst onderhandeld en N-VA heeft nooit tegenstand geuit. We hebben daarvan bewijs, de documenten tonen het aan. Toen de eerste minister zich uitsprak voor de Verenigde Naties had hij daarvoor het akkoord van de vier meerderheidspartijen.'

MR blijft bij zijn standpunt en steunt het migratiepact. 'Het is het kader voor een strenge, maar menselijke politiek, zoals wij het willen', zegt de fractieleider.

Chantage

'Het is logisch dat N-VA panikeert, want er is heel duidelijk een meerderheid om het VN-migratiepact te steunen. We geven echt niet toe aan deze chantage.' Dat zegt dan weer Kristof Calvo, Kamerfractieleider voor Groen.

Kristof Calvo is nu dubbel overtuigd om door te zetten met de resoluties. 'Een wisselmeerderheid is misschien uitzonderlijk, maar een premier die zijn verklaring bij de VN terugtrekt is even uitzonderlijk', zegt hij. Groen roept alle Kamerleden op om volgens overtuiging te stemmen. 'N-VA verhardt met de minuut, dus het enige mogelijke antwoord is een kordate beslissing.' Volgens Calvo zijn er informele contacten met de meerderheidspartijen die achter het pact staan, maar daarover wil hij discreet blijven.

Dat heeft N-VA-fractieleider Peter De Roover donderdag verklaard in Villa Politica. In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken liggen twee resoluties van de oppositie op tafel waarin de regering wordt opgeroepen het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Volgende week komen enkele experten hun visie over de tekst geven, maar nadien start de bespreking en stemming, waarbij ook al wordt gemikt op een eindbespreking in de plenaire Kamer op donderdag.Dat betekent dat het voor premier Charles Michel stilaan kort dag wordt om een akkoord binnen zijn regering te bereiken. Zoals bekend staat N-VA lijnrecht tegenover coalitiepartners MR, CD&V en Open VLD in zijn verzet. Het is zeer de vraag hoe de drie partners zich zullen gedragen indien het tot een stemming komt over de resoluties.Eén van de mogelijkheden is die van een wisselmeerderheid, waarbij de teksten dus groen licht krijgen met steun van een deel van de meerderheid en een deel van de oppositie. DeRoover gooide die piste donderdag alvast keihard in de prullenmand. 'Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt. Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt', stelde hij.Meteen wijst de fractieleider van N-VA de verantwoordelijkheid voor een eventuele val van de regering in geval van een wisselmeerderheid van de hand. 'Ik denk dat die dan de stekker er uit trekt', onderstreept DeRoover. 'Wie met andere meerderheden werkt, die zegt eigenlijk dat deze regering in deze zaak niet meer telt. Die zegt eigenlijk dat deze coalitie geen rekening houdt met een belangrijke coalitiepartner.'Eerder in de namiddag werd premier Michel tijdens het vragenuurtje aan de tand gevoeld door enkele oppositiepartijen. Hij verklaarde een oplossing te zoeken en op het juiste moment met een voorstel naar het kernkabinet te zullen stappen.'Als er volgende week een probleem rijst, is dat niet omdat er een wisselmeerderheid zou komen, maar omdat N-VA van gedacht is veranderd, zonder twijfel onder druk van Vlaams Belang.' Dat zegt dan weer David Clarinval, Kamerfractieleider van MR.'De realiteit is niet zoals mijnheer DeRoover ze beschrijft', reageert David Clarinval. 'Er heeft een kentering plaatsgevonden bij N-VA. Twee jaar lang werd de tekst onderhandeld en N-VA heeft nooit tegenstand geuit. We hebben daarvan bewijs, de documenten tonen het aan. Toen de eerste minister zich uitsprak voor de Verenigde Naties had hij daarvoor het akkoord van de vier meerderheidspartijen.'MR blijft bij zijn standpunt en steunt het migratiepact. 'Het is het kader voor een strenge, maar menselijke politiek, zoals wij het willen', zegt de fractieleider. 'Het is logisch dat N-VA panikeert, want er is heel duidelijk een meerderheid om het VN-migratiepact te steunen. We geven echt niet toe aan deze chantage.' Dat zegt dan weer Kristof Calvo, Kamerfractieleider voor Groen.Kristof Calvo is nu dubbel overtuigd om door te zetten met de resoluties. 'Een wisselmeerderheid is misschien uitzonderlijk, maar een premier die zijn verklaring bij de VN terugtrekt is even uitzonderlijk', zegt hij. Groen roept alle Kamerleden op om volgens overtuiging te stemmen. 'N-VA verhardt met de minuut, dus het enige mogelijke antwoord is een kordate beslissing.' Volgens Calvo zijn er informele contacten met de meerderheidspartijen die achter het pact staan, maar daarover wil hij discreet blijven.