Volgens 11.11.11 is het de eerste keer dat VN-experten vermoord worden in Congo, en toont het aan hoe ernstig het land in crisis is. "Dat de Verenigde Naties vorige week bekendmaakten dat hun werk belemmerd wordt door de Congolese autoriteiten is bijzonder verontrustend en doet ernstige vragen rijzen bij de wil van de Congolese regering om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar het geweld", klinkt het in een persbericht. 11.11.11 vindt dat de moorden op de twee VN-experts en de honderden Congolese burgers in de regio moeten onderzocht worden door een onafhankelijke, internationale onderzoekscommissie. "11.11.11 vraagt België ook om gehoor te geven aan de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties om een onderzoekscommissie hierover in het leven te roepen bij de VN Mensenrechtenraad." Daarnaast meent 11.11.11 dat de druk op de Congolese regering om het werk van de VN in de regio niet te belemmeren en volledige samenwerking te verlenen aan een dergelijk onderzoek sterk kan worden opgevoerd. "We vragen minister Reynders om er bij de Europese Unie voor te pleiten sancties uit te vaardigen tegen de verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in de Kasaï-regio, naar analogie met eerdere gelijksoortige maatregelen in december 2016." (Belga)

Volgens 11.11.11 is het de eerste keer dat VN-experten vermoord worden in Congo, en toont het aan hoe ernstig het land in crisis is. "Dat de Verenigde Naties vorige week bekendmaakten dat hun werk belemmerd wordt door de Congolese autoriteiten is bijzonder verontrustend en doet ernstige vragen rijzen bij de wil van de Congolese regering om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar het geweld", klinkt het in een persbericht. 11.11.11 vindt dat de moorden op de twee VN-experts en de honderden Congolese burgers in de regio moeten onderzocht worden door een onafhankelijke, internationale onderzoekscommissie. "11.11.11 vraagt België ook om gehoor te geven aan de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties om een onderzoekscommissie hierover in het leven te roepen bij de VN Mensenrechtenraad." Daarnaast meent 11.11.11 dat de druk op de Congolese regering om het werk van de VN in de regio niet te belemmeren en volledige samenwerking te verlenen aan een dergelijk onderzoek sterk kan worden opgevoerd. "We vragen minister Reynders om er bij de Europese Unie voor te pleiten sancties uit te vaardigen tegen de verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in de Kasaï-regio, naar analogie met eerdere gelijksoortige maatregelen in december 2016." (Belga)