De situatie van de kinderrechten in België wordt donderdag en vrijdag besproken door het VN-comité voor de Rechten van het Kind. Een delegatie van de Belgische regering is daarvoor naar Genève afgezakt. De hoorzitting vindt plaats omdat ons land het Verdrag voor de rechten van het kind (1989) en de drie protocollen ervan geratificeerd heeft. Om de naleving ervan te verzekeren, moeten de landen om de vijf jaar verslag uitbrengen aan een comité van internationale experts.

Onder meer de gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel kwam tijdens de zitting van donderdag aan bod. 'Het gesloten centrum voor gezinnen gaat in tegen de belangen van het kind', liet de Monegaskische rapporteur Bernard Gastaud optekenen.

Ook andere onderdelen van het Belgische asiel- en migratiebeleid riepen vragen op. Zo werden er ook opmerkingen geformuleerd over de situatie van niet-begeleide minderjarigen, de procedure voor familiehereniging en de repatriëring en reïntegratie van Belgische kinderen uit Syrië.

De gezinsunits in Steenokkerzeel vormen een veelbesproken onderdeel van het Belgische migratiebeleid. Sinds deze zomer kan ons land, na een onderbreking van tien jaar, opnieuw gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Heel wat organisaties stellen zich vragen bij de maatregel, al benadrukt de overheid dat de units enkel 'als laatste toevluchtoord' gebruikt worden.

De Belgische delegatie zal op de zitting van vrijdag antwoorden op de opmerkingen over de gezinsunits. Andere zaken die aan bod kwamen, waren onder meer inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking, kinderarmoede, geweld op kinderen, pesten op school, en het recht van donor- en adoptiekinderen op informatie over hun afkomst. Op basis van de hoorzitting zal het Comité aanbevelingen publiceren voor de Belgische regering. Die worden verwacht op donderdag 7 februari.

De situatie van de kinderrechten in België wordt donderdag en vrijdag besproken door het VN-comité voor de Rechten van het Kind. Een delegatie van de Belgische regering is daarvoor naar Genève afgezakt. De hoorzitting vindt plaats omdat ons land het Verdrag voor de rechten van het kind (1989) en de drie protocollen ervan geratificeerd heeft. Om de naleving ervan te verzekeren, moeten de landen om de vijf jaar verslag uitbrengen aan een comité van internationale experts. Onder meer de gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel kwam tijdens de zitting van donderdag aan bod. 'Het gesloten centrum voor gezinnen gaat in tegen de belangen van het kind', liet de Monegaskische rapporteur Bernard Gastaud optekenen. Ook andere onderdelen van het Belgische asiel- en migratiebeleid riepen vragen op. Zo werden er ook opmerkingen geformuleerd over de situatie van niet-begeleide minderjarigen, de procedure voor familiehereniging en de repatriëring en reïntegratie van Belgische kinderen uit Syrië. De gezinsunits in Steenokkerzeel vormen een veelbesproken onderdeel van het Belgische migratiebeleid. Sinds deze zomer kan ons land, na een onderbreking van tien jaar, opnieuw gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Heel wat organisaties stellen zich vragen bij de maatregel, al benadrukt de overheid dat de units enkel 'als laatste toevluchtoord' gebruikt worden. De Belgische delegatie zal op de zitting van vrijdag antwoorden op de opmerkingen over de gezinsunits. Andere zaken die aan bod kwamen, waren onder meer inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking, kinderarmoede, geweld op kinderen, pesten op school, en het recht van donor- en adoptiekinderen op informatie over hun afkomst. Op basis van de hoorzitting zal het Comité aanbevelingen publiceren voor de Belgische regering. Die worden verwacht op donderdag 7 februari.