Het rapport van Guterres komt er nadat de Veiligheidsraad in januari had beslist om het programma voor humanitaire hulp in Syrië - dat sinds 2014 loopt - niet zomaar weer te verlengen. Onder druk van Rusland, een militaire bondgenoot van de Syrische regering, werd het aantal grensovergangen waarlangs humanitaire hulp toegelaten is in het land, gehalveerd tot twee. Bovendien geldt de verlenging maar voor een periode van zes maanden, tot en met juni, in plaats van een jaar. Terwijl twee Turkse grensposten voor crossborderhulp werden behouden, werden humanitaire corridors met Jordanië en Irak geschrapt. Met name door het wegvallen van die laatste grensovergang, in Al Yarubiyah, is het nu heel moeilijk voor humanitaire hulp om het noordoosten van Syrië te bereiken. Guterres kreeg van de Veiligheidsraad wel de opdracht om tegen eind februari alternatieven voor de grensovergang in Al Yarubiyah te onderzoeken. In zijn rapport neemt de secretaris-generaal in totaal zeven mogelijke alternatieven onder de loep. Geen enkel daarvan lijkt een volwaardige oplossing te zijn, maar "in de huidige context" stelt Guterres een bijkomende grensovergang met Turkije, in Tal Abiyad, voor als "meest haalbaar alternatief voor de overgang in Al Yarubiyah". "Om van Tal Abiyad een levensvatbaar alternatief te maken, moet noodhulp over conflictgrenzen heen naar alle delen van het noordoosten van Syrië worden verdeeld", benadrukt de VN-baas in zijn rapport. "Alle relevante partijen moeten veilige, langdurige en ongehinderde toegang verlenen. Bovendien moeten ngo's die medische operaties in het noordoosten van Syrië momenteel ondersteunen, toelating krijgen om te werken vanuit Turkije." Daarnaast laakt Guterres in zijn rapport de Syrische bureaucratie die het (snelle) transport van medische goederen binnen het land bemoeilijkt. Volgens de secretaris-generaal hebben in totaal 1,9 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië humanitaire hulp nodig. De overgrote meerderheid van hen, meer dan 1,3 miljoen, zit in gebieden die niet onder controle zijn van de Syrische regering van president Bashar al-Assad. "De noden in het noordoosten zijn extreem hoog", zegt Guterres. "Lokale actoren melden dat medische stocks in de komende maanden op dreigen te raken." Als er niet snel een alternatief voor Al Yarubiyah wordt gevonden, zal er vanaf mei een tekort aan basismedicijnen zijn. (Belga)

Het rapport van Guterres komt er nadat de Veiligheidsraad in januari had beslist om het programma voor humanitaire hulp in Syrië - dat sinds 2014 loopt - niet zomaar weer te verlengen. Onder druk van Rusland, een militaire bondgenoot van de Syrische regering, werd het aantal grensovergangen waarlangs humanitaire hulp toegelaten is in het land, gehalveerd tot twee. Bovendien geldt de verlenging maar voor een periode van zes maanden, tot en met juni, in plaats van een jaar. Terwijl twee Turkse grensposten voor crossborderhulp werden behouden, werden humanitaire corridors met Jordanië en Irak geschrapt. Met name door het wegvallen van die laatste grensovergang, in Al Yarubiyah, is het nu heel moeilijk voor humanitaire hulp om het noordoosten van Syrië te bereiken. Guterres kreeg van de Veiligheidsraad wel de opdracht om tegen eind februari alternatieven voor de grensovergang in Al Yarubiyah te onderzoeken. In zijn rapport neemt de secretaris-generaal in totaal zeven mogelijke alternatieven onder de loep. Geen enkel daarvan lijkt een volwaardige oplossing te zijn, maar "in de huidige context" stelt Guterres een bijkomende grensovergang met Turkije, in Tal Abiyad, voor als "meest haalbaar alternatief voor de overgang in Al Yarubiyah". "Om van Tal Abiyad een levensvatbaar alternatief te maken, moet noodhulp over conflictgrenzen heen naar alle delen van het noordoosten van Syrië worden verdeeld", benadrukt de VN-baas in zijn rapport. "Alle relevante partijen moeten veilige, langdurige en ongehinderde toegang verlenen. Bovendien moeten ngo's die medische operaties in het noordoosten van Syrië momenteel ondersteunen, toelating krijgen om te werken vanuit Turkije." Daarnaast laakt Guterres in zijn rapport de Syrische bureaucratie die het (snelle) transport van medische goederen binnen het land bemoeilijkt. Volgens de secretaris-generaal hebben in totaal 1,9 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië humanitaire hulp nodig. De overgrote meerderheid van hen, meer dan 1,3 miljoen, zit in gebieden die niet onder controle zijn van de Syrische regering van president Bashar al-Assad. "De noden in het noordoosten zijn extreem hoog", zegt Guterres. "Lokale actoren melden dat medische stocks in de komende maanden op dreigen te raken." Als er niet snel een alternatief voor Al Yarubiyah wordt gevonden, zal er vanaf mei een tekort aan basismedicijnen zijn. (Belga)