Tot op vandaag bestaat er zowel in Vlaanderen als in België nog geen wettelijk kader dat omschrijft hoeveel PFAS er in de lucht gemeten mag worden. Daarom heeft VITO, op basis van de normen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), een tijdelijk toetsingskader opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat 20 procent van de totale blootstelling aan PFAS via de lucht gebeurt. Op die manier komt VITO op een toetsingswaarde van maximaal 0,44 ng/m3 voor de som van de 4 PFAS-verbindingen (PFOS + PFOA + PFNA + PFHx). De aanbeveling is om op korte termijn een volwaardige advieswaarde te bepalen. Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat er in de omgeving van de Lantis-werf en de 3M-site hogere concentraties worden gemeten in vergelijking met de gebieden die verderop gelegen zijn. Wel liggen alle gemiddelde gemeten waarden stuk voor stuk onder de tijdelijke toetsingswaarde. Al moet wel een kanttekening worden gemaakt, aangezien het in juli en augustus beduidend meer regende dan de vorige jaren. Met het plaatsen van de verschillende monitoringstoestellen wil de Vlaamse overheid de PFAS-waarden in de lucht permanent monitoren om zo te kunnen ingrijpen bij het overschrijden van een waarschuwings- of alarmdrempel. Tegen eind dit jaar zouden die drempelwaarden vastgelegd moeten kunnen worden. "Deze meetresultaten zijn erg belangrijk wanneer de toxicologen binnenkort de bloedstalen gaan analyseren. Naast blootstelling via voeding, grond of water, zijn inzichten omtrent de verspreiding van PFAS-deeltjes via de lucht van groot belang om nog doelmatiger conclusies te trekken over de impact van PFAS op de gezondheid en om de no-regret maatregelen te verfijnen," zegt Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in de PFAS-problematiek. (Belga)

Tot op vandaag bestaat er zowel in Vlaanderen als in België nog geen wettelijk kader dat omschrijft hoeveel PFAS er in de lucht gemeten mag worden. Daarom heeft VITO, op basis van de normen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), een tijdelijk toetsingskader opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat 20 procent van de totale blootstelling aan PFAS via de lucht gebeurt. Op die manier komt VITO op een toetsingswaarde van maximaal 0,44 ng/m3 voor de som van de 4 PFAS-verbindingen (PFOS + PFOA + PFNA + PFHx). De aanbeveling is om op korte termijn een volwaardige advieswaarde te bepalen. Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat er in de omgeving van de Lantis-werf en de 3M-site hogere concentraties worden gemeten in vergelijking met de gebieden die verderop gelegen zijn. Wel liggen alle gemiddelde gemeten waarden stuk voor stuk onder de tijdelijke toetsingswaarde. Al moet wel een kanttekening worden gemaakt, aangezien het in juli en augustus beduidend meer regende dan de vorige jaren. Met het plaatsen van de verschillende monitoringstoestellen wil de Vlaamse overheid de PFAS-waarden in de lucht permanent monitoren om zo te kunnen ingrijpen bij het overschrijden van een waarschuwings- of alarmdrempel. Tegen eind dit jaar zouden die drempelwaarden vastgelegd moeten kunnen worden. "Deze meetresultaten zijn erg belangrijk wanneer de toxicologen binnenkort de bloedstalen gaan analyseren. Naast blootstelling via voeding, grond of water, zijn inzichten omtrent de verspreiding van PFAS-deeltjes via de lucht van groot belang om nog doelmatiger conclusies te trekken over de impact van PFAS op de gezondheid en om de no-regret maatregelen te verfijnen," zegt Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in de PFAS-problematiek. (Belga)