In 2018 gebeurden er 4.433 ongevallen met doden of gewonden waarbij vluchtmisdrijf werd gepleegd. Dat aantal is de laatste tien jaar nagenoeg stabiel gebleven (4.455 in 2009), hoewel het totale aantal letselongevallen over die periode daalde. Het aandeel van vluchtmisdrijf bij letselongevallen steeg daardoor op tien jaar tijd met 23,2 procent: in 2009 werd vluchtmisdrijf geregistreerd in 9,4 procent van de letselongevallen, in 2018 ging het om 11,5 procent. Het aantal doden bij ongevallen met vluchtmisdrijf nam daarentegen wel af sinds 2009, met 23,8 procent tot 16 in 2018. Ook hier is wel op te merken dat de daling van het aantal doden kleiner was dan bij alle ongevallen (-37 procent). Bovendien was de daling niet systematisch: tussen 2010 en 2014 was er een stijging van het aantal doden bij vluchtmisdrijf. In 2017 was er een sterke daling van het aantal doden, die zich vorig jaar voortzette. Volgens de cijfers van VIAS komt vluchtmisdrijf vooral in het Brussels Gewest bij een groot deel van de letselongevallen voor (15,9 procent in 2018). In Vlaanderen sloeg de dader vorig jaar bij 11,8 procent van de letselongevallen op de vlucht, in Wallonië ging het om 9,3 procent. De toename van het aandeel van vluchtmisdrijf bij letselongevallen gebeurde wel gelijkmatig in de drie gewesten. (Belga)

In 2018 gebeurden er 4.433 ongevallen met doden of gewonden waarbij vluchtmisdrijf werd gepleegd. Dat aantal is de laatste tien jaar nagenoeg stabiel gebleven (4.455 in 2009), hoewel het totale aantal letselongevallen over die periode daalde. Het aandeel van vluchtmisdrijf bij letselongevallen steeg daardoor op tien jaar tijd met 23,2 procent: in 2009 werd vluchtmisdrijf geregistreerd in 9,4 procent van de letselongevallen, in 2018 ging het om 11,5 procent. Het aantal doden bij ongevallen met vluchtmisdrijf nam daarentegen wel af sinds 2009, met 23,8 procent tot 16 in 2018. Ook hier is wel op te merken dat de daling van het aantal doden kleiner was dan bij alle ongevallen (-37 procent). Bovendien was de daling niet systematisch: tussen 2010 en 2014 was er een stijging van het aantal doden bij vluchtmisdrijf. In 2017 was er een sterke daling van het aantal doden, die zich vorig jaar voortzette. Volgens de cijfers van VIAS komt vluchtmisdrijf vooral in het Brussels Gewest bij een groot deel van de letselongevallen voor (15,9 procent in 2018). In Vlaanderen sloeg de dader vorig jaar bij 11,8 procent van de letselongevallen op de vlucht, in Wallonië ging het om 9,3 procent. De toename van het aandeel van vluchtmisdrijf bij letselongevallen gebeurde wel gelijkmatig in de drie gewesten. (Belga)