Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, blijft onnodig chaos creëren. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen nadat Francken verklaard heeft per dag niet meer dan 250 asielzoekers te willen registreren. De organisatie dient tegen het beleid van Francken een klacht in bij de Europese Commissie.

Omdat het opdrijven van het aantal registraties onhoudbaar en onverantwoord zou zijn, weigert Francken tot maatregelen over te gaan. 'Méér dan 250 vluchtelingen per dag registreren, dat doe ik niet', zei hij in De Ochtend op Radio 1. Wel wil hij, net als zijn partijvoorzitter Bart De Wever, praten over een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.

'Willekeurige grens'

Enkele slapende vluchtelingen op een veldje aan de Grieks-Macedonische grens., REUTERS
Enkele slapende vluchtelingen op een veldje aan de Grieks-Macedonische grens. © REUTERS

In een reactie zegt Vluchtelingenwerk dat 'de potentiële meerwaarde van een bijkomend statuut compleet zoek' is. Het vluchtelingenstatuut is al geregeld in de Conventie van Genève en omgezet in Europese regelgeving. Bovendien bevat het rechten én plichten. Wat volgens de vluchtelingenorganisaties wel moet gebeuren, is het wegwerken van praktische obstakels voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, zoals taallessen, diplomagelijkschakeling en begeleiding naar werk.

De limiet van 250 registraties per dag noemt Vluchtelingenwerk een 'willekeurige grens'. Alle vluchtelingen die tot hier geraken hebben in gelijke mate recht om op een humane manier geholpen te worden, luidt het.

Bijkomende opvangplaatsen

'Het kan niet dat de staatssecretaris de zelfgecreëerde chaos voor de deur van de Dienst (Vreemdelingenzaken) laat bestaan, met een capaciteitsprobleem als drogreden.' Omdat Francken weigert mensen op de vlucht te helpen zoals België dat zou moeten doen, moet premier Charles Michel (MR) het dossier in handen nemen, zegt Vluchtelingenwerk.

De organisatie dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat Francken de EU-regels zou hebben geschonden en stelt meteen een aantal maatregelen voor om 'de problemen van de staatssecretaris' op te lossen. Die gaan van voldoende personeel bij de DVZ en het doorvoeren van een vereenvoudigde registratie, tot het creëren van bijkomende opvangplaatsen en het in werking doen treden van het spreidingsplan. (Belga/AVE)

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, blijft onnodig chaos creëren. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen nadat Francken verklaard heeft per dag niet meer dan 250 asielzoekers te willen registreren. De organisatie dient tegen het beleid van Francken een klacht in bij de Europese Commissie.Omdat het opdrijven van het aantal registraties onhoudbaar en onverantwoord zou zijn, weigert Francken tot maatregelen over te gaan. 'Méér dan 250 vluchtelingen per dag registreren, dat doe ik niet', zei hij in De Ochtend op Radio 1. Wel wil hij, net als zijn partijvoorzitter Bart De Wever, praten over een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.In een reactie zegt Vluchtelingenwerk dat 'de potentiële meerwaarde van een bijkomend statuut compleet zoek' is. Het vluchtelingenstatuut is al geregeld in de Conventie van Genève en omgezet in Europese regelgeving. Bovendien bevat het rechten én plichten. Wat volgens de vluchtelingenorganisaties wel moet gebeuren, is het wegwerken van praktische obstakels voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, zoals taallessen, diplomagelijkschakeling en begeleiding naar werk.De limiet van 250 registraties per dag noemt Vluchtelingenwerk een 'willekeurige grens'. Alle vluchtelingen die tot hier geraken hebben in gelijke mate recht om op een humane manier geholpen te worden, luidt het. 'Het kan niet dat de staatssecretaris de zelfgecreëerde chaos voor de deur van de Dienst (Vreemdelingenzaken) laat bestaan, met een capaciteitsprobleem als drogreden.' Omdat Francken weigert mensen op de vlucht te helpen zoals België dat zou moeten doen, moet premier Charles Michel (MR) het dossier in handen nemen, zegt Vluchtelingenwerk.De organisatie dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat Francken de EU-regels zou hebben geschonden en stelt meteen een aantal maatregelen voor om 'de problemen van de staatssecretaris' op te lossen. Die gaan van voldoende personeel bij de DVZ en het doorvoeren van een vereenvoudigde registratie, tot het creëren van bijkomende opvangplaatsen en het in werking doen treden van het spreidingsplan. (Belga/AVE)