In 2015 kwamen meer dan één miljoen mensen naar de Europese Unie. Velen arriveerden in de EU in Griekenland en reisden via niet-lidstaten Macedonië en Servië naar Kroatië, waar ze opnieuw het EU-grondgebied betraden. De zogenaamde Dublinregels stellen nochtans dat een asielzoeker zijn aanvraag moet doen in het land van aankomst in de EU, maar de massale toestroom noopte Griekenland en Kroatië ertoe om vele mensen gewoon te laten doorreizen. Eenmaal aangekomen in Slovenië en Oostenrijk kregen sommige asielzoekers echter te horen dat ze hun aanvraag in Kroatië moesten indienen. Griekenland was wegens zijn mangelende asielprocedure al langer uitgesloten van de Dublinregels, wat Kroatië volgens de Sloveense en Oostenrijkse autoriteiten verantwoordelijk maakte. Een Syrische vluchteling in Slovenië en Afghaanse gezinnen in Oostenrijk betwistten die beslissing en trokken naar nationale rechters, die ten rade gingen bij het Hof. In haar advies concludeert advocaat-generaal Eleanor Sharpston nu dat ze wel degelijk asiel mochten aanvragen in Slovenië en Oostenrijk. Ze verwijst naar het uitzonderlijke karakter van de grootste massaverplaatsing van mensen sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn de Europese asielregels niet op voorzien. "Indien grenslidstaten als Kroatië worden geacht verantwoordelijk te zijn voor de aanvaarding en verwerking van uitzonderlijk hoge aantallen asielzoekers", zo stelt de advocaat-generaal, "bestaat een reëel risico dat zij de situatie eenvoudigweg niet aankunnen" en ze dus hun Europese en internationale verplichtingen niet kunnen naleven. Dat maakt dat de lidstaten waarin de asielaanvraag het eerst werd ingediend verantwoordelijk worden voor de behandeling, stelt ze. Het oordeel van de advocaat-generaal is niet bindend, maar vormt een advies aan het Hof, dat later uitspraak zal doen. Intussen blijft de verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielaanvragen een fundamentele splijtzwam tussen de lidstaten. Aanslepende onderhandelingen over een hervorming van de asielregels hebben nog geen doorbraak opgeleverd. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook morgen niet gebeuren, wanneer de bevoegde ministers het dossier opnieuw bespreken op een bijeenkomst in Luxemburg. (Belga)

In 2015 kwamen meer dan één miljoen mensen naar de Europese Unie. Velen arriveerden in de EU in Griekenland en reisden via niet-lidstaten Macedonië en Servië naar Kroatië, waar ze opnieuw het EU-grondgebied betraden. De zogenaamde Dublinregels stellen nochtans dat een asielzoeker zijn aanvraag moet doen in het land van aankomst in de EU, maar de massale toestroom noopte Griekenland en Kroatië ertoe om vele mensen gewoon te laten doorreizen. Eenmaal aangekomen in Slovenië en Oostenrijk kregen sommige asielzoekers echter te horen dat ze hun aanvraag in Kroatië moesten indienen. Griekenland was wegens zijn mangelende asielprocedure al langer uitgesloten van de Dublinregels, wat Kroatië volgens de Sloveense en Oostenrijkse autoriteiten verantwoordelijk maakte. Een Syrische vluchteling in Slovenië en Afghaanse gezinnen in Oostenrijk betwistten die beslissing en trokken naar nationale rechters, die ten rade gingen bij het Hof. In haar advies concludeert advocaat-generaal Eleanor Sharpston nu dat ze wel degelijk asiel mochten aanvragen in Slovenië en Oostenrijk. Ze verwijst naar het uitzonderlijke karakter van de grootste massaverplaatsing van mensen sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn de Europese asielregels niet op voorzien. "Indien grenslidstaten als Kroatië worden geacht verantwoordelijk te zijn voor de aanvaarding en verwerking van uitzonderlijk hoge aantallen asielzoekers", zo stelt de advocaat-generaal, "bestaat een reëel risico dat zij de situatie eenvoudigweg niet aankunnen" en ze dus hun Europese en internationale verplichtingen niet kunnen naleven. Dat maakt dat de lidstaten waarin de asielaanvraag het eerst werd ingediend verantwoordelijk worden voor de behandeling, stelt ze. Het oordeel van de advocaat-generaal is niet bindend, maar vormt een advies aan het Hof, dat later uitspraak zal doen. Intussen blijft de verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielaanvragen een fundamentele splijtzwam tussen de lidstaten. Aanslepende onderhandelingen over een hervorming van de asielregels hebben nog geen doorbraak opgeleverd. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook morgen niet gebeuren, wanneer de bevoegde ministers het dossier opnieuw bespreken op een bijeenkomst in Luxemburg. (Belga)