"Veel landen voeren contraproductieve maatregelen in of denken daarover na", aldus de Let. Hij heeft het dan onder meer over de bouw van omheiningen, de beperking van de steun voor asielzoekers, de inbeslagname van hun bezittingen of de beperking van de gezinshereniging. De verklaringen van de commissaris komen er nu er in Europa steeds meer spanningen ontstaan over het vluchtelingenbeleid. Zo heeft Oostenrijk onlangs een bovengrens voor de opvang van vluchtelingen ingevoerd, en zitten er door een gedeeltelijke sluiting van de grenzen op de Balkanroute duizenden vluchtelingen vast in Griekenland. Muiznieks roept de 47 landen die deel uitmaken van de Raad van Europa op om meer inspanningen te doen om te komen tot politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Irak en Afghanistan. Daarnaast moeten volgens hem de vluchtelingen die in Griekenland en Italië aankomen beter verspreid worden over de Europese landen. (Belga)

"Veel landen voeren contraproductieve maatregelen in of denken daarover na", aldus de Let. Hij heeft het dan onder meer over de bouw van omheiningen, de beperking van de steun voor asielzoekers, de inbeslagname van hun bezittingen of de beperking van de gezinshereniging. De verklaringen van de commissaris komen er nu er in Europa steeds meer spanningen ontstaan over het vluchtelingenbeleid. Zo heeft Oostenrijk onlangs een bovengrens voor de opvang van vluchtelingen ingevoerd, en zitten er door een gedeeltelijke sluiting van de grenzen op de Balkanroute duizenden vluchtelingen vast in Griekenland. Muiznieks roept de 47 landen die deel uitmaken van de Raad van Europa op om meer inspanningen te doen om te komen tot politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Irak en Afghanistan. Daarnaast moeten volgens hem de vluchtelingen die in Griekenland en Italië aankomen beter verspreid worden over de Europese landen. (Belga)