Het OCMW van Maarkedal in Oost-Vlaanderen wil asielzoekers inschakelen 'om zich een paar uur per dag in te zetten voor de gemeente.' Ze kunnen tewerkgesteld worden in een rusthuis, bij de groendienst of als verzorgende. 'Ik ga niet passief zitten wachten tot ze naar een grootstad trekken om er in de anonimiteit te verdwijnen,' verdedigt OCMW-voorzitter Joris Nachtergaele (N-VA) zijn beleid.

Els Keytsman directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vindt dat Nachtergaele verschillende zaken door elkaar haalt. 'Als OCMW-voorzitter ontvangt hij een vergoeding voor Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Het is zijn plicht om ervoor te zorgen dat de opvang dan ook kwaliteitsvol verloopt', reageert ze. 'Asielzoekers daarbovenop inzetten als goedkope arbeidskrachten is niet correct.'

In zijn voorstel noemt de OCMW-voorzitter asielzoekers en erkende vluchtelingen in één adem, al zijn ze juridisch niet gelijk aan elkaar. 'Erkende vluchtelingen moeten op een gelijkaardige manier behandeld worden als Belgen. Hen inschakelen als goedkope werkkrachten is onwettig.'

Echte job

Nachtergaele benadrukte nochtans dat de nieuwkomers vragende partij zijn. 'Wat asielzoekers willen is een veilig leven en bescherming', zegt Keytsman. 'Daarnaast willen ze een échte job, die rekening houdt met hun capaciteiten, hun ervaring en diploma. Het is zijn taak als OCMW-voorzitter om ervoor te zorgen dat deze mensen de juiste begeleiding krijgen zodat zij passend werk vinden.'

Het voorstel van Nachtergaele om vluchtelingen hun verhaal te laten doen in de scholen, zodat het draagvlak voor migratie wordt vergroot, vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen in principe een goed idee. 'Zolang je de mensen niet verplicht, ze moeten het zien zitten om hun verhaal te doen. Want mijn ervaring leert me dat de meeste vluchtelingen niet graag praten over hun traumatische ervaring', aldus Keytsman.

Het OCMW van Maarkedal in Oost-Vlaanderen wil asielzoekers inschakelen 'om zich een paar uur per dag in te zetten voor de gemeente.' Ze kunnen tewerkgesteld worden in een rusthuis, bij de groendienst of als verzorgende. 'Ik ga niet passief zitten wachten tot ze naar een grootstad trekken om er in de anonimiteit te verdwijnen,' verdedigt OCMW-voorzitter Joris Nachtergaele (N-VA) zijn beleid.Els Keytsman directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vindt dat Nachtergaele verschillende zaken door elkaar haalt. 'Als OCMW-voorzitter ontvangt hij een vergoeding voor Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Het is zijn plicht om ervoor te zorgen dat de opvang dan ook kwaliteitsvol verloopt', reageert ze. 'Asielzoekers daarbovenop inzetten als goedkope arbeidskrachten is niet correct.' In zijn voorstel noemt de OCMW-voorzitter asielzoekers en erkende vluchtelingen in één adem, al zijn ze juridisch niet gelijk aan elkaar. 'Erkende vluchtelingen moeten op een gelijkaardige manier behandeld worden als Belgen. Hen inschakelen als goedkope werkkrachten is onwettig.' Nachtergaele benadrukte nochtans dat de nieuwkomers vragende partij zijn. 'Wat asielzoekers willen is een veilig leven en bescherming', zegt Keytsman. 'Daarnaast willen ze een échte job, die rekening houdt met hun capaciteiten, hun ervaring en diploma. Het is zijn taak als OCMW-voorzitter om ervoor te zorgen dat deze mensen de juiste begeleiding krijgen zodat zij passend werk vinden.' Het voorstel van Nachtergaele om vluchtelingen hun verhaal te laten doen in de scholen, zodat het draagvlak voor migratie wordt vergroot, vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen in principe een goed idee. 'Zolang je de mensen niet verplicht, ze moeten het zien zitten om hun verhaal te doen. Want mijn ervaring leert me dat de meeste vluchtelingen niet graag praten over hun traumatische ervaring', aldus Keytsman.