"Vluchtelingen krijgen soms wel voorrang voor sociale woning"

20/03/16 om 06:30 - Bijgewerkt om 06:30

Bron: Belga

(Belga) In sommige gevallen krijgen vluchtelingen wél voorrang bij het vragen van sociale huisvesting. Dat concludeert Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens op basis van een vraag aan minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Zo krijgen daklozen en mensen die een instelling/gevangenis verlaten extra punten bij de toewijzing door sociale verhuurkantoren (SVK's). Daardoor zouden vluchtelingen die een asielcentrum verlaten voorrang krijgen, meent Janssens. Minister Homans noemt de redenering van Janssens "van de pot gerukt".

Minister Homans heeft al vaak herhaald dat erkende vluchtelingen geen voorrang zullen krijgen voor een sociale woning. Maar volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens klopt dat niet helemaal. "De realiteit is heel anders", zegt hij. Janssens verwijst naar de regels die sociale verhuurkantoren gebruiken voor het toewijzen van woningen. Dat werkt volgens een puntensysteem. In dat puntensysteem krijgt men extra punten wanneer men bij de woonnood onder volgende categorieën valt: "geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben" of "een instelling of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders". Volgens Janssens blijkt daaruit dat de regels de sociale verhuurkantoren "verplicht voorrang te geven aan vluchtelingen die een asielcentrum moeten verlaten". "Aan een Vlaamse dame die zich recent aanbood aan het loket van een sociaal verhuurkantoor werd dit trouwens ongeveer op deze manier meegedeeld", aldus nog Janssens. Volgens Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans "houdt de redenering van Chris Janssens geen steek" en is ze zelfs "van de pot gerukt". "Hij is er blijkbaar van overtuigd dat een instelling op een asielcentrum slaat, maar dat is een compleet foute redenering. Met een instelling wordt bedoeld een psychiatrische of een jeugdinstelling, geen asielcentrum of lokaal opvanginitiatief (LOI)", aldus Homans. De N-VA-minister wijst er ook op dat het statuut van dakloosheid niet zomaar wordt toegekend en dat niet iedereen die het asielcentrum verlaat dakloos is. "Met een leefloon - waar een vluchteling na erkenning recht op heeft - of met een ander inkomen is het quasi onmogelijk om het statuut 'dakloos' te krijgen", legt Homans uit. Als de getuigenis over de Vlaamse vrouw klopt, heeft het betrokken SVK volgens Homans ook niet de juiste info bezorgd. Ze wijst er tot slot op dat veel gemeenten bij de toewijzing van sociale woningen ook rekening houden met de lokale binding van aanvragers, bijvoorbeeld de afgelopen zes jaar drie jaar in de gemeente gewoond hebben. (Belga)

Onze partners