Dat blijkt uit de recentste asielcijfers van de CGVS.

Het commissariaat-generaal kreeg in februari 1422 verzoeken om internationale bescherming te verwerken. Dat zijn er 500 minder dan in februari vorig jaar, toen de coronacrisis nog niet volop was losgebarsten. Ondanks de lagere instroom is de werklast bij het CGVS er niet kleiner op geworden. De administratie moest eind vorige maand nog 14.462 dossiers behandelen, die betrekking hebben op 17.817 mensen. Volgens het commissariaat komt een normale werklast overeen met 4.200 dossiers: de ruim 10.000 andere dossiers vormen dus de reële achterstand.

Het gaat om de grootste achterstand sinds lang, volgens de cijfers van de CGVS al zeker sinds maart 2019.

N-VA-Kamerlid Theo Francken, zelf gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maakt zich zorgen, zei hij vrijdagmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, daarbij zijn opvolger viserend. 'Die asielachterstand is toch opmerkelijk als je weet dat de instroom door corona al een hele tijd heel laag is. Het moet een absolute prioriteit zijn van uw beleid om die achterstand weg te werken, want dat kost toch al gauw tientallen miljoenen euro's aan opvang.'

Impact van covid

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukte dat de achterstand bij het commissariaat-generaal deels het gevolg is van de doorstroom van dossiers van de Dienst Vreemdelingenzaken, die zijn achterstand de afgelopen maanden kon wegwerken. 'De gezamenlijke werkvoorraad van de DVZ en de CGVS is de voorbije maanden stabiel gebleven.' Bovendien ligt de uitstroom van het commissariaat-generaal hoger dan de instroom van nieuwe dossiers, benadrukte de staatssecretaris. In februari ging het bijvoorbeeld om 1.422 verzoeken om bescherming, tegenover 1.853 beslissingen. Daarnaast speelt het coronavirus het commissariaat-generaal parten, zei Mahdi. Zo konden de 120 bijkomende protection officers die in de vorige legislatuur zijn aangeworven nog niet volledig worden opgeleid. Geplande verhoren kunnen bovendien niet aan hetzelfde tempo georganiseerd worden: er is een ticketting-systeem uitgewerkt om lange wachtrijen te vermijden en als één van de aanwezigen mogelijk besmet is met het coronavirus, wordt het verhoor geannuleerd. Bij zo'n verhoren zijn doorgaans heel wat mensen aanwezig. Het gaat dan naast CGVS-mederwerkers om de verzoekers, tolken, advocaten en eventuele voogden.

De staatssecretaris benadrukte wel dat hij de asieldiensten de komende jaren wil versterken. Er moet vooral structureel geïnvesteerd worden in extra personeel, zei hij. 'Een groot deel van de personen die moeten wachten op een beslissing, bevindt zich in het opvangnetwerk, waardoor de kosten voor opvang nog steeds erg hoog zijn. Ik wil naar snellere procedures om ook de personen in kwestie snel duidelijkheid te geven over hun toekomst: integratie in België bij een positieve beslissing, terugkeer bij een negatieve beslissing.'

Mahdi komt binnenkort met een plan naar de ministerraad, zei hij. Daarnaast neemt de output bij de CGVS stelselmatig toe. 'Het is te verwachten dat die ook in de komende maanden blijft toenemen, zodat die achterstand kan worden weggewerkt.'

Dat blijkt uit de recentste asielcijfers van de CGVS.Het commissariaat-generaal kreeg in februari 1422 verzoeken om internationale bescherming te verwerken. Dat zijn er 500 minder dan in februari vorig jaar, toen de coronacrisis nog niet volop was losgebarsten. Ondanks de lagere instroom is de werklast bij het CGVS er niet kleiner op geworden. De administratie moest eind vorige maand nog 14.462 dossiers behandelen, die betrekking hebben op 17.817 mensen. Volgens het commissariaat komt een normale werklast overeen met 4.200 dossiers: de ruim 10.000 andere dossiers vormen dus de reële achterstand. Het gaat om de grootste achterstand sinds lang, volgens de cijfers van de CGVS al zeker sinds maart 2019. N-VA-Kamerlid Theo Francken, zelf gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maakt zich zorgen, zei hij vrijdagmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, daarbij zijn opvolger viserend. 'Die asielachterstand is toch opmerkelijk als je weet dat de instroom door corona al een hele tijd heel laag is. Het moet een absolute prioriteit zijn van uw beleid om die achterstand weg te werken, want dat kost toch al gauw tientallen miljoenen euro's aan opvang.' Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukte dat de achterstand bij het commissariaat-generaal deels het gevolg is van de doorstroom van dossiers van de Dienst Vreemdelingenzaken, die zijn achterstand de afgelopen maanden kon wegwerken. 'De gezamenlijke werkvoorraad van de DVZ en de CGVS is de voorbije maanden stabiel gebleven.' Bovendien ligt de uitstroom van het commissariaat-generaal hoger dan de instroom van nieuwe dossiers, benadrukte de staatssecretaris. In februari ging het bijvoorbeeld om 1.422 verzoeken om bescherming, tegenover 1.853 beslissingen. Daarnaast speelt het coronavirus het commissariaat-generaal parten, zei Mahdi. Zo konden de 120 bijkomende protection officers die in de vorige legislatuur zijn aangeworven nog niet volledig worden opgeleid. Geplande verhoren kunnen bovendien niet aan hetzelfde tempo georganiseerd worden: er is een ticketting-systeem uitgewerkt om lange wachtrijen te vermijden en als één van de aanwezigen mogelijk besmet is met het coronavirus, wordt het verhoor geannuleerd. Bij zo'n verhoren zijn doorgaans heel wat mensen aanwezig. Het gaat dan naast CGVS-mederwerkers om de verzoekers, tolken, advocaten en eventuele voogden. De staatssecretaris benadrukte wel dat hij de asieldiensten de komende jaren wil versterken. Er moet vooral structureel geïnvesteerd worden in extra personeel, zei hij. 'Een groot deel van de personen die moeten wachten op een beslissing, bevindt zich in het opvangnetwerk, waardoor de kosten voor opvang nog steeds erg hoog zijn. Ik wil naar snellere procedures om ook de personen in kwestie snel duidelijkheid te geven over hun toekomst: integratie in België bij een positieve beslissing, terugkeer bij een negatieve beslissing.' Mahdi komt binnenkort met een plan naar de ministerraad, zei hij. Daarnaast neemt de output bij de CGVS stelselmatig toe. 'Het is te verwachten dat die ook in de komende maanden blijft toenemen, zodat die achterstand kan worden weggewerkt.'