Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had voor de zomer om het advies gevraagd. De twee raden vinden dat het proces om eindtermen te ontwikkelen beter kan en dat de adviesraden eerder in het proces een rol hadden moeten spelen. "We mogen de boot niet missen met deze nieuwe eindtermen. Of een jongere nu talen, economie of schrijnwerkerij volgt, allemaal moeten ze een aantal 21-eeuwse competenties meekrijgen in hun basisvorming", zegt Danny Van Assche, voorzitter van de SERV. "Nu dreigen onder andere digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerszin uit de boot te vallen. Dat kunnen we niet maken." De VLOR onderschrijft zeker het belang van ambitieuze doelen maar is bezorgd over de balans tussen ambitieuze eindtermen en haalbare eindtermen. De raad vreest een substantiële verzwaring van de studielast in meerdere studierichtingen. Hij is van mening dat de eindtermen die nu voorliggen, geen minimumdoelen zijn, niet beperkt in aantal of sober geformuleerd. "We willen aangepaste en ambitieuze eindtermen voor alle jongeren", zegt Ann Verreth, voorzitter van de VLOR. " Maar eindtermen zijn minimumdoelen die haalbaar moeten zijn voor de leerlingen en de lerarenteams. Alleen op die manier versterken we de onderwijskwaliteit." (Belga)

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had voor de zomer om het advies gevraagd. De twee raden vinden dat het proces om eindtermen te ontwikkelen beter kan en dat de adviesraden eerder in het proces een rol hadden moeten spelen. "We mogen de boot niet missen met deze nieuwe eindtermen. Of een jongere nu talen, economie of schrijnwerkerij volgt, allemaal moeten ze een aantal 21-eeuwse competenties meekrijgen in hun basisvorming", zegt Danny Van Assche, voorzitter van de SERV. "Nu dreigen onder andere digitale vaardigheden, burgerschap en ondernemerszin uit de boot te vallen. Dat kunnen we niet maken." De VLOR onderschrijft zeker het belang van ambitieuze doelen maar is bezorgd over de balans tussen ambitieuze eindtermen en haalbare eindtermen. De raad vreest een substantiële verzwaring van de studielast in meerdere studierichtingen. Hij is van mening dat de eindtermen die nu voorliggen, geen minimumdoelen zijn, niet beperkt in aantal of sober geformuleerd. "We willen aangepaste en ambitieuze eindtermen voor alle jongeren", zegt Ann Verreth, voorzitter van de VLOR. " Maar eindtermen zijn minimumdoelen die haalbaar moeten zijn voor de leerlingen en de lerarenteams. Alleen op die manier versterken we de onderwijskwaliteit." (Belga)