De Belgische vleessector draait jaarlijks ongeveer 6,5 miljard euro omzet. Hoeveel zwarte omzet daar moet worden bijgeteld, is onduidelijk, maar ongeveer een kwart van de controles brengt onregelmatigheden aan het licht, aldus Devlies. Vooral koppelbazerij duikt vaak op in de vleesverwerking. Zo werken onderaannemers een jaar in functie van een bedrijf, waarna ze frauduleus failliet gaan om vervolging te ontlopen. Daarna gaan ze vaak onder een andere naam weer aan de slag. Voorts is er vaak sprake van schijnzelfstandigheid en misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Met de aanwezigheidsregistratie hoopt Devlies een en ander tegen te gaan. Elke werknemer en zelfstandige die een vleeswerkend bedrijf betreedt, zal zich dagelijks moeten laten inschrijven op een centrale lijst van aanwezigen. Bovendien wordt de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale fraude van zijn onderaannemers. Concreet zal de opdrachtgever online moeten nagaan of die nog schulden hebben. Is dat het geval, dan moet hij de helft van het aan hem gefactureerde bedrag inhouden en rechtstreeks doorstorten aan de fiscus en de sociale zekerheid. De sociale partners hebben zich alvast akkoord verklaard met die nieuwe regeling. "Eerstdaags" zullen ze met de inspectiediensten een protocol tot systematische informatieuitwisseling ondertekenen, aldus nog Devlies. (KNS)

De Belgische vleessector draait jaarlijks ongeveer 6,5 miljard euro omzet. Hoeveel zwarte omzet daar moet worden bijgeteld, is onduidelijk, maar ongeveer een kwart van de controles brengt onregelmatigheden aan het licht, aldus Devlies. Vooral koppelbazerij duikt vaak op in de vleesverwerking. Zo werken onderaannemers een jaar in functie van een bedrijf, waarna ze frauduleus failliet gaan om vervolging te ontlopen. Daarna gaan ze vaak onder een andere naam weer aan de slag. Voorts is er vaak sprake van schijnzelfstandigheid en misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Met de aanwezigheidsregistratie hoopt Devlies een en ander tegen te gaan. Elke werknemer en zelfstandige die een vleeswerkend bedrijf betreedt, zal zich dagelijks moeten laten inschrijven op een centrale lijst van aanwezigen. Bovendien wordt de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale fraude van zijn onderaannemers. Concreet zal de opdrachtgever online moeten nagaan of die nog schulden hebben. Is dat het geval, dan moet hij de helft van het aan hem gefactureerde bedrag inhouden en rechtstreeks doorstorten aan de fiscus en de sociale zekerheid. De sociale partners hebben zich alvast akkoord verklaard met die nieuwe regeling. "Eerstdaags" zullen ze met de inspectiediensten een protocol tot systematische informatieuitwisseling ondertekenen, aldus nog Devlies. (KNS)