Billiet (KUL) boog zich over de houding tegenover vreemden in rechts Vlaanderen en links Wallonië. Commentaren en discussies in de media geven vaak de indruk dat Vlamingen daar rechtser en Walen linkser tegenaan kijken, waardoor Vlamingen negatiever zouden staan tegenover vreemdelingen. Maar die indruk klopt niet, zegt Billiet, die de ISPO/PIOP grootschalige verkiezingsonderzoeken na elke verkiezing sinds 1991 onderzocht. In die periode van zestien jaar met daarin relevante gebeurtenissen zoals 9/11, economische schommelingen, en de doorbraak van politieke partijen die op het migratiethema focussen. "In Wallonië werd de houding tegenover vreemden beduidend negatiever vanaf 1995, en deze trend blijft aanhouden tot het laatste peiljaar (2007) waarin er (gemiddeld) geen verschil meer is tussen Vlamingen en Walen", schrijft hij. "In Vlaanderen ziet men een meer positieve houding tegenover vreemden tot en met de verkiezing van 1999. In 2003 is dit omgeslagen, waarschijnlijk als gevolg van 9/11 in zover 'vreemden' moslims zijn. Het blijft vooralsnog een raadsel waarom de negatieve houding na 11/9 niet toenam in Wallonië, en waarom daar vroeger een toename was." Billiet schrijft nog dat Vlamingen zich iets meer bedreigd voelen door vreemdelingen op cultureel gebied, wat minder speelt in Wallonië. Walen voelen zich eerder bedreigd op sociaal-economisch gebied. (KME)

Billiet (KUL) boog zich over de houding tegenover vreemden in rechts Vlaanderen en links Wallonië. Commentaren en discussies in de media geven vaak de indruk dat Vlamingen daar rechtser en Walen linkser tegenaan kijken, waardoor Vlamingen negatiever zouden staan tegenover vreemdelingen. Maar die indruk klopt niet, zegt Billiet, die de ISPO/PIOP grootschalige verkiezingsonderzoeken na elke verkiezing sinds 1991 onderzocht. In die periode van zestien jaar met daarin relevante gebeurtenissen zoals 9/11, economische schommelingen, en de doorbraak van politieke partijen die op het migratiethema focussen. "In Wallonië werd de houding tegenover vreemden beduidend negatiever vanaf 1995, en deze trend blijft aanhouden tot het laatste peiljaar (2007) waarin er (gemiddeld) geen verschil meer is tussen Vlamingen en Walen", schrijft hij. "In Vlaanderen ziet men een meer positieve houding tegenover vreemden tot en met de verkiezing van 1999. In 2003 is dit omgeslagen, waarschijnlijk als gevolg van 9/11 in zover 'vreemden' moslims zijn. Het blijft vooralsnog een raadsel waarom de negatieve houding na 11/9 niet toenam in Wallonië, en waarom daar vroeger een toename was." Billiet schrijft nog dat Vlamingen zich iets meer bedreigd voelen door vreemdelingen op cultureel gebied, wat minder speelt in Wallonië. Walen voelen zich eerder bedreigd op sociaal-economisch gebied. (KME)