Daarnaast is het vertrouwen in de politie en het leger de laatste jaren het meeste gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Uit de cijfers blijkt dat de Vlaming vooral veel vertrouwen heeft in het onderwijs en de politie. Zo heeft 70 procent van de Vlamingen veel vertrouwen in het onderwijs en 57 procent in de politie. Het zijn de enige twee instellingen die het vertrouwen genieten van een meerderheid van de Vlamingen. In vergelijking met tien jaar geleden is het opvallend dat het vertrouwen het meest is gestegen in de politie (van 44 procent naar 57 procent) en het leger (van 28 procent naar 42 procent).

Van alle bevraagde instellingen scoort de Kerk het laagst, bijna de helft van de Vlamingen zegt weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de Kerk. Daarmee hinkt de Kerk ver achterop de tweede instelling die het minst vertrouwen krijgt van de Vlaming, de vakbonden. Het vertrouwen in de Kerk is tussen 2008 en 2018 trouwens bijna gehalveerd van 20 procent naar 11 procent.

Ook is er een duidelijk verschil tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden. Over het algemeen neemt het vertrouwen in de verschillende instellingen toe naarmate men hoger geschoold is. Uitzonderingen hierop zijn het hogere vertrouwen in de kerk en de koning bij laaggeschoolden. Het gaat om een bevraging, afgenomen in 2018, bij zo'n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema's.

Daarnaast is het vertrouwen in de politie en het leger de laatste jaren het meeste gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt dat de Vlaming vooral veel vertrouwen heeft in het onderwijs en de politie. Zo heeft 70 procent van de Vlamingen veel vertrouwen in het onderwijs en 57 procent in de politie. Het zijn de enige twee instellingen die het vertrouwen genieten van een meerderheid van de Vlamingen. In vergelijking met tien jaar geleden is het opvallend dat het vertrouwen het meest is gestegen in de politie (van 44 procent naar 57 procent) en het leger (van 28 procent naar 42 procent). Van alle bevraagde instellingen scoort de Kerk het laagst, bijna de helft van de Vlamingen zegt weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de Kerk. Daarmee hinkt de Kerk ver achterop de tweede instelling die het minst vertrouwen krijgt van de Vlaming, de vakbonden. Het vertrouwen in de Kerk is tussen 2008 en 2018 trouwens bijna gehalveerd van 20 procent naar 11 procent. Ook is er een duidelijk verschil tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden. Over het algemeen neemt het vertrouwen in de verschillende instellingen toe naarmate men hoger geschoold is. Uitzonderingen hierop zijn het hogere vertrouwen in de kerk en de koning bij laaggeschoolden. Het gaat om een bevraging, afgenomen in 2018, bij zo'n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema's.