De regering-Bourgeois besliste in juli dat er in Vlaanderen een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, waarvan het tarief afhangt van de locatie en het tijdstip. Maar het is de volgende Vlaamse regering die de echte beslissing moet nemen. De maatregel is omstreden omdat ze werknemers en Vlamingen in landelijke gebieden mogelijk extra hard treft. Om het huidige draagvlak in Vlaanderen in te schatten, voerde Motivity een nulmeting uit. De komende tijd volgen extra enquêtes. Eerder raakte bekend dat het consortium enkel de invoering van de kilometerheffing op alle Vlaamse wegen bestudeert. Een gebiedsdekkende heffing is volgens de onderzoekers de enige manier om sluipverkeer door de maatregel tegen te gaan. De slimme kilometerheffing moet een antwoord bieden op de groeiende files. (Belga)

De regering-Bourgeois besliste in juli dat er in Vlaanderen een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, waarvan het tarief afhangt van de locatie en het tijdstip. Maar het is de volgende Vlaamse regering die de echte beslissing moet nemen. De maatregel is omstreden omdat ze werknemers en Vlamingen in landelijke gebieden mogelijk extra hard treft. Om het huidige draagvlak in Vlaanderen in te schatten, voerde Motivity een nulmeting uit. De komende tijd volgen extra enquêtes. Eerder raakte bekend dat het consortium enkel de invoering van de kilometerheffing op alle Vlaamse wegen bestudeert. Een gebiedsdekkende heffing is volgens de onderzoekers de enige manier om sluipverkeer door de maatregel tegen te gaan. De slimme kilometerheffing moet een antwoord bieden op de groeiende files. (Belga)