De gemiddelde levensverwachting van de Vlamingen is 82,3 jaar. Als 148 gezonde levensjaren per 10.000 inwoners verloren gaan door fijn stof, houdt dit in dat elke inwoner in Vlaanderen bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,2 potentieel verloren gezonde levensjaren. Hoewel het aantal verloren gezonde levensjaren daalde over de periode van 2005 tot 2008, was er in 2008 opnieuw een lichte stijging. Dat kan te wijten zijn aan de meteorologische condities dat jaar. Zo was de zomer van 2018 droog. Maar het blijft moeilijk om een precieze oorzaak vast te stellen, aldus Statistiek Vlaanderen. Vooral de blootstelling aan fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer heeft een grote gezondheidsimpact. Die blootstelling verklaarde in 2018 84 procent van de totale gezondheidsimpact van fijn stof. Het merendeel komt door vroegtijdige sterfte, maar ook een verhoogd aantal astmapatiënten en longkankergevallen spelen daarin een belangrijke rol. (Belga)

De gemiddelde levensverwachting van de Vlamingen is 82,3 jaar. Als 148 gezonde levensjaren per 10.000 inwoners verloren gaan door fijn stof, houdt dit in dat elke inwoner in Vlaanderen bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,2 potentieel verloren gezonde levensjaren. Hoewel het aantal verloren gezonde levensjaren daalde over de periode van 2005 tot 2008, was er in 2008 opnieuw een lichte stijging. Dat kan te wijten zijn aan de meteorologische condities dat jaar. Zo was de zomer van 2018 droog. Maar het blijft moeilijk om een precieze oorzaak vast te stellen, aldus Statistiek Vlaanderen. Vooral de blootstelling aan fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer heeft een grote gezondheidsimpact. Die blootstelling verklaarde in 2018 84 procent van de totale gezondheidsimpact van fijn stof. Het merendeel komt door vroegtijdige sterfte, maar ook een verhoogd aantal astmapatiënten en longkankergevallen spelen daarin een belangrijke rol. (Belga)