In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt. Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder. Tegenover 1992 kost bouwgrond bijna zeven keer meer. En je kan de stukjes grond niet eindeloos blijven verkavelen om ze nog ietwat betaalbaar te houden. Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften. Tegelijk is er een duidelijke stijging van het aantal appartementen, vooral in landelijk gebied. (Belga)

In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt. Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder. Tegenover 1992 kost bouwgrond bijna zeven keer meer. En je kan de stukjes grond niet eindeloos blijven verkavelen om ze nog ietwat betaalbaar te houden. Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften. Tegelijk is er een duidelijke stijging van het aantal appartementen, vooral in landelijk gebied. (Belga)