Minister Demir en het Vlaams Energieagentschap (VEA) grepen de opening van Batibouw in Brussel aan om de energieprestaties in de Vlaamse huizen en woningen door te lichten. De voorstelling werd een goednieuwsshow. Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van VEA, lichtte de nieuwste EPB-cijfers (energieprestaties en binnenklimaat) toe. "Uit de meest recente cijfers blijkt dat de bouwsector vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf volgend jaar alleen nog BEN te bouwen", zei Flipts. Bijna-energieneutraal betekent een maximaal E-peil van E30. "De nieuwe eengezinswoningen behalen nu gemiddeld al E28. Opvallend in de cijfers is de keuze voor hernieuwbare energie in bijna alle nieuwbouwwoningen. In 2006 was dat nog maar vier procent. In 2018 was dat aandeel opgelopen tot 95 procent." Uit het tweede luik van het cijfermateriaal blijkt dat de Vlaming volop investeert in energiebesparing. Vorig jaar werden ruim 100.000 premies toegekend, na goedgekeurde aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Dat is een stijging van negentien procent in vergelijking met 2018. "De volgende jaren zetten we verder in op het betaalbaar maken van renovaties", stelde Demir. "Op de agenda van de Vlaamse regering staat nog een andere inhaalbeweging: die van de vereenvoudiging. Zowel van procedures als van het uitgebreide landschap van premiestelsels." (Belga)

Minister Demir en het Vlaams Energieagentschap (VEA) grepen de opening van Batibouw in Brussel aan om de energieprestaties in de Vlaamse huizen en woningen door te lichten. De voorstelling werd een goednieuwsshow. Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van VEA, lichtte de nieuwste EPB-cijfers (energieprestaties en binnenklimaat) toe. "Uit de meest recente cijfers blijkt dat de bouwsector vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf volgend jaar alleen nog BEN te bouwen", zei Flipts. Bijna-energieneutraal betekent een maximaal E-peil van E30. "De nieuwe eengezinswoningen behalen nu gemiddeld al E28. Opvallend in de cijfers is de keuze voor hernieuwbare energie in bijna alle nieuwbouwwoningen. In 2006 was dat nog maar vier procent. In 2018 was dat aandeel opgelopen tot 95 procent." Uit het tweede luik van het cijfermateriaal blijkt dat de Vlaming volop investeert in energiebesparing. Vorig jaar werden ruim 100.000 premies toegekend, na goedgekeurde aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Dat is een stijging van negentien procent in vergelijking met 2018. "De volgende jaren zetten we verder in op het betaalbaar maken van renovaties", stelde Demir. "Op de agenda van de Vlaamse regering staat nog een andere inhaalbeweging: die van de vereenvoudiging. Zowel van procedures als van het uitgebreide landschap van premiestelsels." (Belga)