Werken zonder vergunning blijft de meest voorkomende fout (2.173 pv's). Andere veel gemaakte inbreuken zijn een huis opdelen in te veel appartementen of kamerwoningen (339 pv's), en het ophogen van de bouwgrond (567 pv's). Bouwinspecteurs hebben vorig jaar 1.260 stakingsbevelen opgelegd, een record. (WDM)

Werken zonder vergunning blijft de meest voorkomende fout (2.173 pv's). Andere veel gemaakte inbreuken zijn een huis opdelen in te veel appartementen of kamerwoningen (339 pv's), en het ophogen van de bouwgrond (567 pv's). Bouwinspecteurs hebben vorig jaar 1.260 stakingsbevelen opgelegd, een record. (WDM)