Het rapport leert dat al zeker tot 2014 de maatschappij de rekening betaalt voor een almaar groter deel van de kosten voor milieuschade (zoals de uitstoot van broeikasgassen), de kosten voor de sociale zekerheid (die voortvloeien uit ongevallen) en het tijdverlies in files.

Het slechtst van al scoort vliegen. De maatschappelijke kost per persoon per 100 kilometer bedraagt 199,9 euro. Maar de passagiers wentelen 92 procent van de kosten die ze veroorzaken, vooral milieuschade, af op de overheid.

In het rapport wordt bovendien gepleit om het gebruik van diesels als bedrijfswagen zwaarder te belasten: om alle maatschappelijke kosten te dekken, zouden ze vijf keer zwaarder belast moeten worden dan vandaag.

Toch ziet het rapport enkele licht­puntjes. Zowel wie gebruikmaakt van een bedrijfswagen als wie privé met een benzine­- of dieselwagen rijdt, is de voor­bije jaren meer gaan bijdragen in de maatschappelijke kosten die zijn ver­plaatsingen veroorzaken. Dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, met dank aan de recente invoering van de kilome­terheffing. Voor vrachtwagens van meer dan 12 ton gaat het om een toename van 26 naar 45 procent.

Het rapport leert dat al zeker tot 2014 de maatschappij de rekening betaalt voor een almaar groter deel van de kosten voor milieuschade (zoals de uitstoot van broeikasgassen), de kosten voor de sociale zekerheid (die voortvloeien uit ongevallen) en het tijdverlies in files. Het slechtst van al scoort vliegen. De maatschappelijke kost per persoon per 100 kilometer bedraagt 199,9 euro. Maar de passagiers wentelen 92 procent van de kosten die ze veroorzaken, vooral milieuschade, af op de overheid. In het rapport wordt bovendien gepleit om het gebruik van diesels als bedrijfswagen zwaarder te belasten: om alle maatschappelijke kosten te dekken, zouden ze vijf keer zwaarder belast moeten worden dan vandaag. Toch ziet het rapport enkele licht­puntjes. Zowel wie gebruikmaakt van een bedrijfswagen als wie privé met een benzine­- of dieselwagen rijdt, is de voor­bije jaren meer gaan bijdragen in de maatschappelijke kosten die zijn ver­plaatsingen veroorzaken. Dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs, met dank aan de recente invoering van de kilome­terheffing. Voor vrachtwagens van meer dan 12 ton gaat het om een toename van 26 naar 45 procent.