De scheiding der machten en het gelijkheidsbeginsel zijn fundamenten van onze grondwet. Maar blijkbaar niet voor iedereen. De Raad van State verklaart op 12 augustus 2011 een besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettig. Dat voerde het 'integratiespoor' in: een aanpassing van de regelgeving om een milieu-effectenrapport (MER) te integreren in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarbij wordt een 'minder archaïsche manier' van informeren van de burgers ingevoerd: publicatie in kranten of weekbladen en aanplakking te velde is niet meer nodig, bekendmaking via een website van bevoegde instanties volstaat.

Daarmee is het gelijkheidsbeginsel tussen burgers geschonken, vindt de Raad van State, want niet iedereen wordt op dezelfde manier geïnformeerd. Daarenboven worden de bevoegde overheidsinstanties per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de bekendmaking van een zogenaamd plan-MER, zodat zij in principe eventuele geïnteresseerde burgers in snelheid kunnen nemen. Volgens advocaten die vertrouwd zijn met de procedures van ruimtelijke ordening, is het de bedoeling geweest het inspraakrecht van burgers te beknotten.

Gevangenis Dendermonde

De uitspraak van de Raad volgde op een klacht van bewoners van de buurt waarin de stad Dendermonde een nieuwe gevangenis wil bouwen. Lokale politici reageerden woedend en gefrustreerd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen is tevens fractieleider van de SP.A in het Vlaams Parlement, en schakelde zijn partijgenoot Bart Martens, voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie, in om een zogenaamd validatiedecreet door het parlement te jagen, waarmee de Raad van State in deze buitenspel wordt gezet: met het arrest moet geen rekening worden gehouden.

'We moesten wel', verklaart Martens, 'want anders komen er meer dan zestig RUP's die via het integratiespoor zijn doorgevoerd op de helling te staan, samen met alle vergunningen die op basis daarvan verleend zijn. Dat zou voor onoverzichtelijke problemen voor de administratie gezorgd hebben. Maar we zullen de wet wel aanpassen in functie van de bezwaren die de Raad gezien heeft. De afdeling wetgeving van de Raad, die het voorstel voor het integratiespoor bekeek, zag destijds overigens geen problemen.'

'Bestbetaalde kaartersclub van Vlaanderen'

Vlaams Parlementslid Dirk Peeters (Groen) merkt toch een tendens op dat steeds meer politici lokale problemen via het parlement proberen op te lossen, vooral onder druk van de N-VA, die in deze de bevoegde minister, Philippe Muyters, levert. Het is ook de gewoonte dit soort dossiers via een voorstel van het parlement in te dienen, en niet als een ontwerp van de regering, want dat laatste moet voor advies naar de Raad van State, het eerste niet.

Wilfried Vandaele van N-VA, hoofdindiener van het decreet, zegt dat die methode soms inderdaad gebruikt wordt, onder meer om sneller te kunnen werken, maar meent ook dat de Raad van State niet foutloos werkt, en dus niet 'ongecontesteerd' mag blijven. Hij pleit voor een soort Vlaamse Raad van State, door de versmelting van de Raad voor Vergunningenbetwisting en de Raad voor Milieuvergunningen. De eerste kreunt onder het werk, de tweede zou de 'bestbetaalde kaartersclub van Vlaanderen' zijn. (DD)

De scheiding der machten en het gelijkheidsbeginsel zijn fundamenten van onze grondwet. Maar blijkbaar niet voor iedereen. De Raad van State verklaart op 12 augustus 2011 een besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettig. Dat voerde het 'integratiespoor' in: een aanpassing van de regelgeving om een milieu-effectenrapport (MER) te integreren in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarbij wordt een 'minder archaïsche manier' van informeren van de burgers ingevoerd: publicatie in kranten of weekbladen en aanplakking te velde is niet meer nodig, bekendmaking via een website van bevoegde instanties volstaat.Daarmee is het gelijkheidsbeginsel tussen burgers geschonken, vindt de Raad van State, want niet iedereen wordt op dezelfde manier geïnformeerd. Daarenboven worden de bevoegde overheidsinstanties per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de bekendmaking van een zogenaamd plan-MER, zodat zij in principe eventuele geïnteresseerde burgers in snelheid kunnen nemen. Volgens advocaten die vertrouwd zijn met de procedures van ruimtelijke ordening, is het de bedoeling geweest het inspraakrecht van burgers te beknotten.Gevangenis DendermondeDe uitspraak van de Raad volgde op een klacht van bewoners van de buurt waarin de stad Dendermonde een nieuwe gevangenis wil bouwen. Lokale politici reageerden woedend en gefrustreerd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen is tevens fractieleider van de SP.A in het Vlaams Parlement, en schakelde zijn partijgenoot Bart Martens, voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie, in om een zogenaamd validatiedecreet door het parlement te jagen, waarmee de Raad van State in deze buitenspel wordt gezet: met het arrest moet geen rekening worden gehouden.'We moesten wel', verklaart Martens, 'want anders komen er meer dan zestig RUP's die via het integratiespoor zijn doorgevoerd op de helling te staan, samen met alle vergunningen die op basis daarvan verleend zijn. Dat zou voor onoverzichtelijke problemen voor de administratie gezorgd hebben. Maar we zullen de wet wel aanpassen in functie van de bezwaren die de Raad gezien heeft. De afdeling wetgeving van de Raad, die het voorstel voor het integratiespoor bekeek, zag destijds overigens geen problemen.''Bestbetaalde kaartersclub van Vlaanderen'Vlaams Parlementslid Dirk Peeters (Groen) merkt toch een tendens op dat steeds meer politici lokale problemen via het parlement proberen op te lossen, vooral onder druk van de N-VA, die in deze de bevoegde minister, Philippe Muyters, levert. Het is ook de gewoonte dit soort dossiers via een voorstel van het parlement in te dienen, en niet als een ontwerp van de regering, want dat laatste moet voor advies naar de Raad van State, het eerste niet.Wilfried Vandaele van N-VA, hoofdindiener van het decreet, zegt dat die methode soms inderdaad gebruikt wordt, onder meer om sneller te kunnen werken, maar meent ook dat de Raad van State niet foutloos werkt, en dus niet 'ongecontesteerd' mag blijven. Hij pleit voor een soort Vlaamse Raad van State, door de versmelting van de Raad voor Vergunningenbetwisting en de Raad voor Milieuvergunningen. De eerste kreunt onder het werk, de tweede zou de 'bestbetaalde kaartersclub van Vlaanderen' zijn. (DD)