Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wou Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een dertiental referentieregio's.

Versnippering

Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Maar de voorbije weken borrelde er links en rechts kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters.

Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk, en botste deze week nog op een njet van de sociale partners.

Vrijdag werd dan toch beslist om West-Vlaanderen op te delen in vijf regio's en Limburg in drie. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op zeventien.

'Geen nieuwe bestuurslaag'

Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf nu niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar.

'Maar Vlaanderen wil ook geen keizer-koster zijn', zei Somers vrijdag. 'Er bestaat nog altijd een sterke lokale dynamiek, dus kleinschalige samenwerkingen tussen gemeenten, zoals voor de uitbating van een zwembad, moeten mogelijk blijven.' Ook grotere samenwerkingen, zoals het overleg van de kustburgemeesters, kunnen in uitzonderlijke gevallen naast de regio's plaatsvinden.

'Voor alle duidelijkheid, en ik druk erop: we creëren geen nieuwe bestuurslaag', zei Jambon. 'Dit is ook geen beslissing voor of tegen de provincies. Wat we doen, is een rist tussenstructuren doen verdwijnen. De regio's krijgen zelf uiteraard geen politiek bestuursniveau, zoals dat bij de gemeenten en de provincies wel het geval is.'

'Niet gemakkelijk voor ons'

'Dit was voor mijn partij geen makkelijk dossier, omdat in twee provincies de wens bij de burgemeesters bestond om de provincie niet op te delen', zei viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). 'We zijn toch akkoord gegaan, omdat dit past in het efficiënter werken met minder structuren. Bovendien willen we ook pragmatisch zijn. Er zijn geen ijzeren gordijnen. Daar waar je voelt dat het logisch is om in andere verbanden te werken, zal dat ook mogelijk blijven.'

De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wou Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een dertiental referentieregio's. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Maar de voorbije weken borrelde er links en rechts kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk, en botste deze week nog op een njet van de sociale partners. Vrijdag werd dan toch beslist om West-Vlaanderen op te delen in vijf regio's en Limburg in drie. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op zeventien. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf nu niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. 'Maar Vlaanderen wil ook geen keizer-koster zijn', zei Somers vrijdag. 'Er bestaat nog altijd een sterke lokale dynamiek, dus kleinschalige samenwerkingen tussen gemeenten, zoals voor de uitbating van een zwembad, moeten mogelijk blijven.' Ook grotere samenwerkingen, zoals het overleg van de kustburgemeesters, kunnen in uitzonderlijke gevallen naast de regio's plaatsvinden. 'Voor alle duidelijkheid, en ik druk erop: we creëren geen nieuwe bestuurslaag', zei Jambon. 'Dit is ook geen beslissing voor of tegen de provincies. Wat we doen, is een rist tussenstructuren doen verdwijnen. De regio's krijgen zelf uiteraard geen politiek bestuursniveau, zoals dat bij de gemeenten en de provincies wel het geval is.''Dit was voor mijn partij geen makkelijk dossier, omdat in twee provincies de wens bij de burgemeesters bestond om de provincie niet op te delen', zei viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). 'We zijn toch akkoord gegaan, omdat dit past in het efficiënter werken met minder structuren. Bovendien willen we ook pragmatisch zijn. Er zijn geen ijzeren gordijnen. Daar waar je voelt dat het logisch is om in andere verbanden te werken, zal dat ook mogelijk blijven.' De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.