Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wou Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een dertiental referentieregio's. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Maar de voorbije weken borrelde er links en rechts kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk, en botste deze week nog op een njet van de sociale partners. Vandaag werd dan toch beslist om West-Vlaanderen op te delen in vijf regio's en Limburg in drie. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op zeventien. Het is de bedoeling dat gemeenten niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit. (Belga)

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wou Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een dertiental referentieregio's. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Maar de voorbije weken borrelde er links en rechts kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk, en botste deze week nog op een njet van de sociale partners. Vandaag werd dan toch beslist om West-Vlaanderen op te delen in vijf regio's en Limburg in drie. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op zeventien. Het is de bedoeling dat gemeenten niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. De gemeenten krijgen nu tien jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit. (Belga)