'Matig enthousiast over het covid-19-vaccin.' Dat kopte het gespecialiseerde blad De Artsenkrant in oktober. De conclusie van een enquête bij meer dan 830 artsen noopte tot bezorgdheid. Zo bleek dat een aanzienlijk deel van de huisartsen twijfelt om het coronavaccin aan te bevelen bij patiënten. Slechts 68 procent zou het vaccin zeker aanbevelen, 15 procent sloot dat al uit. Opnieuw 15 procent wist het nog niet.
...

'Matig enthousiast over het covid-19-vaccin.' Dat kopte het gespecialiseerde blad De Artsenkrant in oktober. De conclusie van een enquête bij meer dan 830 artsen noopte tot bezorgdheid. Zo bleek dat een aanzienlijk deel van de huisartsen twijfelt om het coronavaccin aan te bevelen bij patiënten. Slechts 68 procent zou het vaccin zeker aanbevelen, 15 procent sloot dat al uit. Opnieuw 15 procent wist het nog niet. Uit de enquête bleek ook dat maar liefst 37 procent van de huisartsen zich niet zou laten vaccineren. Dat is opvallend, zeker omdat de regering hoopt om 70 procent van gehele bevolking te vaccineren. Uit een studie van de Universiteit Antwerpen bleek dat meer dan 76 procent van de bevolking zich zeker of waarschijnlijk zou laten inenten. De resultaten van de enquête hebben de alarmbellen doen afgaan bij de Vlaamse gezondheidsadministratie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil liever voorkomen dan genezen en gaat daarom ruimte maken voor artsen en zorgverleners in zijn communicatieprogramma. Dat ging er hoe dan ook komen met het oog op het informeren van de gehele bevolking. Maar het overtuigen van de huisartsen wordt eveneens een speerpunt. 'Uit de resultaten van de enquête valt moeilijk af te leiden of we ons zorgen moeten maken. We gaan er nog steeds van uit dat de meeste huisartsen positief staan tegenover het vaccin', zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. 'Maar de huisarts gaat de eerste bron van informatie zijn voor heel wat mensen. Als die je vertelt dat je je moet vaccineren, zal dat een grotere impact hebben dan elke andere overheidscampagne.'Hoe de communicatiecampagne voor artsen er precies zal uitzien, is nog niet zeker. Vlaanderen kijkt voor de uitrol ook richting de federale taskforce. Daar tekent gewezen ULB-rector Yvon Englert een plan uit binnen de cel 'maatschappelijk debat en communicatie', die deel uitmaakt van de taskforce voor de vaccinatiestrategie onder leiding van Dirk Ramaekers (KU Leuven en Jessa Ziekenhuis). Toch liggen er al wat pistes op tafel. Zo zou de huisarts een lijst van veelgestelde vragen kunnen krijgen met bijhorende antwoorden, bijvoorbeeld rond de veiligheid van het vaccin. Voor artsen die het coronavaccin blijven wantrouwen, wordt zelfs gedacht aan een rechtstreeks gesprek met experten, zoals vaccinoloog Pierre Van Damme (UA). Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) vindt de campagne broodnodig. 'De overheid moet ons de instrumenten geven om mensen de juiste informatie te bieden', zegt hij.De enquête van de Artsenkrant peilde niet naar de redenen van de houding van de artsen. Ook Joris Moonens kan slechts gissen. 'Huisartsen zijn ook mensen. Bij sommigen leeft het gevoel dat het nieuwe vaccin wel heel snel ontwikkeld is. We moeten daarom goed aangeven dat de snelheid geen invloed heeft gehad op de veiligheidsfases die het heeft doorlopen.'Volgens professor Devroey is het normaal dat mensen twijfelen bij wat nieuw is. 'Een kritische arts zou zich zorgen kunnen maken rond de veiligheid. Dat verklaart waarom hij of zij het misschien niet wil promoten bij patiënten.' Toch is het belangrijk dat artsen de kosten tegenover de baten zetten, zegt Devroey. 'De voordelen van het vaccin zijn veel talrijker dan de mogelijke gevaren.'