De partijen vragen in de resolutie om via het Fietsfonds middelen uit te trekken om de lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van lokale infrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen. Er wordt ook gevraagd om het auto- en fietsnet zoveel mogelijk te ontvlechten. Zo nodig moeten maatregelen worden getroffen om snelle elektrische fietsen extra te beschermen, onder meer met veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten. "Het is dringend tijd dat elektrisch fietsen niet alleen gestimuleerd, maar ook gehonoreerd wordt", zegt initiatiefnemer Björn Rzoska. "Elektrische fietsers moeten gebruik kunnen maken van aangepaste en veilige infrastructuur, zodat we het volle potentieel kunnen benutten." "We willen dat de speedpedelec fiscaal en technisch als een fiets wordt beschouwd en niet als een bromfiets", zegt Lies Jans van N-VA. "Je kan er ook perfect je kleine kinderen mee naar school begeleiden, net als met een gewone fiets: traag en zonder uitstoot." Martine Fournier van CD&V wil vooral een oplossing voor de homologatie. Er is immers nog geen Vlaamse instantie die de homologatie van speedpedelecs en andere licht elektrische voertuigen uitvoert. Het is al voorgevallen dat mensen met hun vraag naar een autokeuringscentra werden gestuurd. (Belga)

De partijen vragen in de resolutie om via het Fietsfonds middelen uit te trekken om de lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van lokale infrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen. Er wordt ook gevraagd om het auto- en fietsnet zoveel mogelijk te ontvlechten. Zo nodig moeten maatregelen worden getroffen om snelle elektrische fietsen extra te beschermen, onder meer met veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten. "Het is dringend tijd dat elektrisch fietsen niet alleen gestimuleerd, maar ook gehonoreerd wordt", zegt initiatiefnemer Björn Rzoska. "Elektrische fietsers moeten gebruik kunnen maken van aangepaste en veilige infrastructuur, zodat we het volle potentieel kunnen benutten." "We willen dat de speedpedelec fiscaal en technisch als een fiets wordt beschouwd en niet als een bromfiets", zegt Lies Jans van N-VA. "Je kan er ook perfect je kleine kinderen mee naar school begeleiden, net als met een gewone fiets: traag en zonder uitstoot." Martine Fournier van CD&V wil vooral een oplossing voor de homologatie. Er is immers nog geen Vlaamse instantie die de homologatie van speedpedelecs en andere licht elektrische voertuigen uitvoert. Het is al voorgevallen dat mensen met hun vraag naar een autokeuringscentra werden gestuurd. (Belga)