Het decreet moet zorgen voor een rationalisering van de fiscale gunstmaatregelen. De tekst vereenvoudigt, actualiseert en schrapt een reeks fiscale gunstmaatregelen. Zo wordt een vrijstelling van verkeersbelasting voor vrachtwagens en bestelwagens van landbouwers die werden ingeschreven vóór 1 juli 1965 geschrapt omdat die maatregel geen nut meer heeft. De belangrijkste aanpassingen dienen om leegstand aan te pakken. Wie een ongeschikt pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, betaalt vijf jaar geen onroerende voorheffing. Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt ook wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Een dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling zal Vlaanderen compenseren. (Belga)

Het decreet moet zorgen voor een rationalisering van de fiscale gunstmaatregelen. De tekst vereenvoudigt, actualiseert en schrapt een reeks fiscale gunstmaatregelen. Zo wordt een vrijstelling van verkeersbelasting voor vrachtwagens en bestelwagens van landbouwers die werden ingeschreven vóór 1 juli 1965 geschrapt omdat die maatregel geen nut meer heeft. De belangrijkste aanpassingen dienen om leegstand aan te pakken. Wie een ongeschikt pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, betaalt vijf jaar geen onroerende voorheffing. Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt ook wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Een dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling zal Vlaanderen compenseren. (Belga)