Het staat verschillende keren in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen moet meer "naar het noorden kijken" en zich op economisch en maatschappelijk vlak spiegelen aan landen als Nederland en de Scandinavische landen. In datzelfde regeerakkoord staat ook het plan om een bijkomende diplomatieke post te openen in "een hoofdstad van een Scandinavisch land". Die nieuwe post past binnen de uitbreiding van het Vlaamse diplomatieke netwerk. De Vlaamse regering heeft nu gekozen voor de Deense hoofdstad Kopenhagen, maar de post wordt diplomatiek bevoegd voor alle Scandinavische landen. "Kopenhagen vormt een regionale hub met goede verbindingen naar zowel Brussel als de andere Scandinavische landen en het is ook de zetel van een aantal relevante internationale en regionale instellingen", zegt minister-president Jan Jambon. De keuze voor Kopenhagen wordt volgens hem ook versterkt door het feit dat Denemarken "als Europese lidstaat met een profiel dat op vele vlakken aansluit op dat van Vlaanderen ook vertrouwd is met de werking en dynamiek van autonome regio's". De opening van de nieuwe afvaardiging is gepland voor begin 2021. (Belga)

Het staat verschillende keren in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen moet meer "naar het noorden kijken" en zich op economisch en maatschappelijk vlak spiegelen aan landen als Nederland en de Scandinavische landen. In datzelfde regeerakkoord staat ook het plan om een bijkomende diplomatieke post te openen in "een hoofdstad van een Scandinavisch land". Die nieuwe post past binnen de uitbreiding van het Vlaamse diplomatieke netwerk. De Vlaamse regering heeft nu gekozen voor de Deense hoofdstad Kopenhagen, maar de post wordt diplomatiek bevoegd voor alle Scandinavische landen. "Kopenhagen vormt een regionale hub met goede verbindingen naar zowel Brussel als de andere Scandinavische landen en het is ook de zetel van een aantal relevante internationale en regionale instellingen", zegt minister-president Jan Jambon. De keuze voor Kopenhagen wordt volgens hem ook versterkt door het feit dat Denemarken "als Europese lidstaat met een profiel dat op vele vlakken aansluit op dat van Vlaanderen ook vertrouwd is met de werking en dynamiek van autonome regio's". De opening van de nieuwe afvaardiging is gepland voor begin 2021. (Belga)