Vlaanderen verwerpt studie over geluidsoverlast Zaventem

© Belga

De Vlaamse regering kan zich niet vinden in de opgeleverde milieu­effectenstudie over de geluidshinder van Brussels Airport, in 2017 ­besteld door de toenmalige minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Dat schrijft De Standaard maandag.

Het Franse consultancybureau Envisa schoof negen scenario’s naar voren om de hinder billijk te spreiden over het grondgebied van het Vlaams en Brussels Gewest. Namens de Vlaamse regering tekenen N-VA-ministers Zuhal Demir en Ben Weyts, bevoegd voor Omgeving en de Vlaamse Rand, in een brief aan federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) protest aan. ‘In zeven van de negen scenario’s wordt de overlast verschoven naar of zelfs geconcentreerd boven het Vlaams Gewest’, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Ben Weyts.

Demir en Weyts menen dat de studie niet voldoet aan het in het Vlaamse regeerakkoord vastgelegde doel van ‘de billijke spreiding van de lasten’. Met de uitgebreide lijst van opmerkingen die Vlaanderen op vraag van Envisa overmaakte, werd volgens de ministers geen rekening gehouden. ‘De voorliggende studie (kan) geen basis vormen voor het nemen van een gedragen beslissing over het lucht­havendossier met eerbied voor alle belangen op evenredige wijze’, luidt de conclusie van de brief.

Met het verzet van de Vlaamse regering dreigt het werk van Envisa voor een tweede keer terug naar de tekentafels te worden gestuurd. Een eerste versie werd in 2019 na een klacht van het Brussels Gewest door de rechtbank vernietigd. De Vlaamse regering wil zo ver nog niet gaan en pleit voor verder overleg. ‘Als men evenwel koppig doorgaat en de Vlaamse voorstellen en bezorgdheden achteloos naast zich neerlegt,’ zegt Weyts aan De Standaard, ‘zullen we inderdaad juridisch moeten optreden.’

Partner Content