Vorige vrijdag maakte federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bekend dat ons land een "eenmalige overname" doet om Griekenland te helpen. Het gaat om achttien zeer kwetsbare niet-begeleide minderjarigen die momenteel in uiterst precaire omstandigheden leven in Griekenland. België beantwoordt zo een oproep van de Europese Commissie, die de lidstaten heeft gevraagd alles samen 1.600 minderjarigen op te vangen. Nu is de verdeling van die jongeren dus bekendgeraakt: acht van hen zullen in het opvangnetwerk van de Franse gemeenschap terechtkomen, de tien anderen zullen in Vlaanderen worden opgevangen. De Block zei vorige week dat Fedasil, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alles in het werk stellen om deze jongeren snel over te brengen. De praktische uitvoering gebeurt in overleg met de Europese Commissie en Griekenland. Het logistieke aspect wordt geregeld door de International Organisation for Migration (IOM), die ook een eerste medische controle zal uitvoeren. Bij aankomst zullen de 18 opgevangen worden in een observatie- en oriëntatiecentrum van Fedasil, waar medische en psychologische begeleiding voorzien is. Daarna gaan ze naar de jeugdhulp in de gemeenschappen, waar ze opgevangen zullen worden in plaatsen die door Fedasil gecofinancierd worden. (Belga)

Vorige vrijdag maakte federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bekend dat ons land een "eenmalige overname" doet om Griekenland te helpen. Het gaat om achttien zeer kwetsbare niet-begeleide minderjarigen die momenteel in uiterst precaire omstandigheden leven in Griekenland. België beantwoordt zo een oproep van de Europese Commissie, die de lidstaten heeft gevraagd alles samen 1.600 minderjarigen op te vangen. Nu is de verdeling van die jongeren dus bekendgeraakt: acht van hen zullen in het opvangnetwerk van de Franse gemeenschap terechtkomen, de tien anderen zullen in Vlaanderen worden opgevangen. De Block zei vorige week dat Fedasil, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alles in het werk stellen om deze jongeren snel over te brengen. De praktische uitvoering gebeurt in overleg met de Europese Commissie en Griekenland. Het logistieke aspect wordt geregeld door de International Organisation for Migration (IOM), die ook een eerste medische controle zal uitvoeren. Bij aankomst zullen de 18 opgevangen worden in een observatie- en oriëntatiecentrum van Fedasil, waar medische en psychologische begeleiding voorzien is. Daarna gaan ze naar de jeugdhulp in de gemeenschappen, waar ze opgevangen zullen worden in plaatsen die door Fedasil gecofinancierd worden. (Belga)