Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt de coronacrisis nog extra door, zegt minister Dalle. De projectoproep is dan ook bedoeld voor onder meer kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie en jongeren met een beperking. De oproep richt zich op verenigingen die focussen op vrijetijdsaanbod voor net die jongeren. Ze kunnen tot 200.000 euro subsidie krijgen per project. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten voor het project minstens drie verenigingen samenwerken en moeten ze ervaring hebben met het werken met jongeren in kwetsbare situaties. Daarnaast moeten ze onder meer ook aantonen welke stappen ze de komende jaren zullen zetten om de werking verder uit te bouwen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 3 mei tot 21 mei. De projecten zelf kunnen plaatsvinden tussen 1 september van dit jaar en 31 augustus 2023. "Veel kinderen en jongeren hebben thuis geen grote tuin of geen toegang tot een mooi vrijetijdsaanbod. Achter veel gevels in Vlaanderen en Brussel spelen zich bijzonder moeilijke verhalen af", zegt minister Dalle. "Met dit initiatief willen de organisaties die zich specifiek inzetten voor deze groep extra financieel ondersteunen, ze hebben tijdens deze crisis al getoond dat hun werk een verschil maakt in het leven van duizenden kinderen en jongeren." (Belga)

Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt de coronacrisis nog extra door, zegt minister Dalle. De projectoproep is dan ook bedoeld voor onder meer kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie en jongeren met een beperking. De oproep richt zich op verenigingen die focussen op vrijetijdsaanbod voor net die jongeren. Ze kunnen tot 200.000 euro subsidie krijgen per project. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten voor het project minstens drie verenigingen samenwerken en moeten ze ervaring hebben met het werken met jongeren in kwetsbare situaties. Daarnaast moeten ze onder meer ook aantonen welke stappen ze de komende jaren zullen zetten om de werking verder uit te bouwen. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend vanaf 3 mei tot 21 mei. De projecten zelf kunnen plaatsvinden tussen 1 september van dit jaar en 31 augustus 2023. "Veel kinderen en jongeren hebben thuis geen grote tuin of geen toegang tot een mooi vrijetijdsaanbod. Achter veel gevels in Vlaanderen en Brussel spelen zich bijzonder moeilijke verhalen af", zegt minister Dalle. "Met dit initiatief willen de organisaties die zich specifiek inzetten voor deze groep extra financieel ondersteunen, ze hebben tijdens deze crisis al getoond dat hun werk een verschil maakt in het leven van duizenden kinderen en jongeren." (Belga)