Vorige week besliste de Vlaamse regering om haar klimaatambities te verhogen door de lat voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen op 40 procent te leggen. Daarin werd ook de ambitie uitgesproken om de methaanuitstoot tegen 2030 met 30 procent te verlagen. Die doelstelling werd nu verder onderstreept door toe te treden tot het CCAC en het overmaken van een eenmalige bijdrage. Methaan is een broeikasgas dat onder meer voorkomt in de landbouwsector en 25 keer schadelijker is dan CO2. Het beperken van de uitstoot met 30 procent heeft naast positieve gevolgen voor het klimaat, ook een positieve impact op de volksgezondheid. Volgens de Global Methane Assessment van de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) kunnen door het terugdringen van de methaanuitstoot tegen 2030 meer dan 200.000 vroegtijdige overlijdens en honderdduizenden aan astma gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar worden voorkomen. (Belga)

Vorige week besliste de Vlaamse regering om haar klimaatambities te verhogen door de lat voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen op 40 procent te leggen. Daarin werd ook de ambitie uitgesproken om de methaanuitstoot tegen 2030 met 30 procent te verlagen. Die doelstelling werd nu verder onderstreept door toe te treden tot het CCAC en het overmaken van een eenmalige bijdrage. Methaan is een broeikasgas dat onder meer voorkomt in de landbouwsector en 25 keer schadelijker is dan CO2. Het beperken van de uitstoot met 30 procent heeft naast positieve gevolgen voor het klimaat, ook een positieve impact op de volksgezondheid. Volgens de Global Methane Assessment van de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) kunnen door het terugdringen van de methaanuitstoot tegen 2030 meer dan 200.000 vroegtijdige overlijdens en honderdduizenden aan astma gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar worden voorkomen. (Belga)