Gevolg is dat er momenteel opvallend hoge aantallen atalanta's en dagpauwogen gemeld worden. Als gevolg van de klimaatverandering zijn enkele soorten die vroeger niet voorkwamen in onze contreien, de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Dat is onder meer het geval voor het kaasjeskruiddikkopje. Ook in Nederland worden er dit weekend vlinders geteld. "Wie meetelt in zijn tuin, werkt meteen mee aan het grootste en meest volledige vlinderonderzoek van de lage landen. Door duizenden burgers te betrekken bij dit citizen science-project, kunnen we veel meer gegevens verzamelen dan mogelijk zou zijn met louter professionele biologen", zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt. Bedoeling van het telweekend is mensen ook aan te moedigen iets te doen voor vlinders in hun tuin. Dat kan onder andere door een gevarieerde tuin aan te leggen met bloemen of door geen pesticiden te gebruiken. Vlinders zijn volgens Natuurpunt een uitstekende graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur en ons milieu. Heel wat soorten doen het slecht door het verdwijnen van wilde natuur en een beperkt nectaraanbod in het landschap. Deelnemers kunnen hun telling tot maandagmiddag 8 augustus doorgeven via www.vlinderweekend.be. (Belga)

Gevolg is dat er momenteel opvallend hoge aantallen atalanta's en dagpauwogen gemeld worden. Als gevolg van de klimaatverandering zijn enkele soorten die vroeger niet voorkwamen in onze contreien, de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Dat is onder meer het geval voor het kaasjeskruiddikkopje. Ook in Nederland worden er dit weekend vlinders geteld. "Wie meetelt in zijn tuin, werkt meteen mee aan het grootste en meest volledige vlinderonderzoek van de lage landen. Door duizenden burgers te betrekken bij dit citizen science-project, kunnen we veel meer gegevens verzamelen dan mogelijk zou zijn met louter professionele biologen", zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt. Bedoeling van het telweekend is mensen ook aan te moedigen iets te doen voor vlinders in hun tuin. Dat kan onder andere door een gevarieerde tuin aan te leggen met bloemen of door geen pesticiden te gebruiken. Vlinders zijn volgens Natuurpunt een uitstekende graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur en ons milieu. Heel wat soorten doen het slecht door het verdwijnen van wilde natuur en een beperkt nectaraanbod in het landschap. Deelnemers kunnen hun telling tot maandagmiddag 8 augustus doorgeven via www.vlinderweekend.be. (Belga)