Vlaanderen telt 1.800 parochiekerken, maar amper 5 procent van de Vlamingen gaat wekelijks naar de kerk. "Omdat dat aantal in de toekomst nog meer zal dalen, vrezen we dat veel kerken op termijn leeg komen te staan. En dat willen we absoluut vermij­den, want leegstand werkt ver­val in de hand", aldus Vlaams minister van Binnenlands Be­ stuur Geert Bourgeois (N­VA) in een interview met Het Nieuwsblad en De Standaard.

Slopen of sluiten

De minister vroeg aan alle kerkbesturen een meerjarenplan op te stellen. Uit de bevraging blijkt dat heel binnenkort twaalf kerken in Vlaanderen de deur sluiten. Voor in totaal veertig kerken wordt die optie dan weer zeer ernstig overwogen. Ook geven 41 kerkfabrieken aan dat ze hun kerk in grote mate gaan openstellen voor andere activiteiten. Die optie wordt door 90 kerkbesturen zeer ernstig overwogen. Het is daarnaast niet uitgesloten dat er kerken gesloopt worden, zolang ze niet als monument erkend zijn.

Andere activiteiten

Bourgeois stelt subsidies ter beschikking om de kerken open te stellen voor andere activiteiten. "Want ik wil absoluut vermijden dat ons kerkpatrimonium verkommert doordat het gebouw niet of nog amper wordt gebruikt voor erediensten." De Bisschoppenconferentie van België begrijpt dat het onmogelijk is om alle kerken te behouden, maar oordeelt dat niet iedere nevenactiviteit kan. "Er zal tel­kens moeten worden nagegaan of die nevenactiviteit verzoen­baar is met de blijvende bestem­ming van het gebouw voor de rooms-­katholieke eredienst", klinkt het.

Daarnaast zullen er over enkele jaren ook nog maximaal 400 parochies zijn. Er zijn namelijk te weinig pastoors en te weinig gelovigen voor alle kerken, waardoor de momenteel 1.800 parochies zich genoodzaakt zien samen te smelten. (Belga/BO)

Vlaanderen telt 1.800 parochiekerken, maar amper 5 procent van de Vlamingen gaat wekelijks naar de kerk. "Omdat dat aantal in de toekomst nog meer zal dalen, vrezen we dat veel kerken op termijn leeg komen te staan. En dat willen we absoluut vermij­den, want leegstand werkt ver­val in de hand", aldus Vlaams minister van Binnenlands Be­ stuur Geert Bourgeois (N­VA) in een interview met Het Nieuwsblad en De Standaard.Slopen of sluitenDe minister vroeg aan alle kerkbesturen een meerjarenplan op te stellen. Uit de bevraging blijkt dat heel binnenkort twaalf kerken in Vlaanderen de deur sluiten. Voor in totaal veertig kerken wordt die optie dan weer zeer ernstig overwogen. Ook geven 41 kerkfabrieken aan dat ze hun kerk in grote mate gaan openstellen voor andere activiteiten. Die optie wordt door 90 kerkbesturen zeer ernstig overwogen. Het is daarnaast niet uitgesloten dat er kerken gesloopt worden, zolang ze niet als monument erkend zijn. Andere activiteitenBourgeois stelt subsidies ter beschikking om de kerken open te stellen voor andere activiteiten. "Want ik wil absoluut vermijden dat ons kerkpatrimonium verkommert doordat het gebouw niet of nog amper wordt gebruikt voor erediensten." De Bisschoppenconferentie van België begrijpt dat het onmogelijk is om alle kerken te behouden, maar oordeelt dat niet iedere nevenactiviteit kan. "Er zal tel­kens moeten worden nagegaan of die nevenactiviteit verzoen­baar is met de blijvende bestem­ming van het gebouw voor de rooms-­katholieke eredienst", klinkt het.Daarnaast zullen er over enkele jaren ook nog maximaal 400 parochies zijn. Er zijn namelijk te weinig pastoors en te weinig gelovigen voor alle kerken, waardoor de momenteel 1.800 parochies zich genoodzaakt zien samen te smelten. (Belga/BO)