Uit de NEET-cijfers blijkt dat in België 17,5 procent van de jongeren tussen 20 en 24 jaar zonder werk zit en geen opleiding volgt. Hiermee scoort België net iets slechter dan het Europese gemiddelde. Het Europees statistiekagentschap maakt echter geen onderscheid tussen de verschillende gewesten voor deze leeftijdsgroep. Nochtans ligt de bevoegdheid voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Werk en Arbeidsbemiddeling bij de deelstaten. Crevits laat dan ook verstaan dat Vlaanderen goed werk levert. Het kabinet van de Onderwijsminister staaft dit met cijfers voor de leeftijdsgroep 18-24 jaar. In die categorie telde Vlaanderen in 2015 11,9 procent NEET-jongeren, in het Waals Gewest gaat het om 19,2 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,8 procent. Goed voor een Belgisch gemiddelde van 15,5 procent. Die betere cijfers voor Vlaanderen zijn volgens Crevits deels te verklaren door het "Samen tegen Schooluitval"-plan dat ze met haar collega-ministers van Werk en Welzijn heeft opgesteld. Dat plan voorziet onder meer in de koppeling van de databanken tussen de VDAB en Onderwijs en in netwerken leerrecht die regionaal alle betrokken actoren samenbrengen (Centra voor Leerlingenbegeleiding, CAW, Jongerenwelzijn, VDAB, OCMW) en een sluitende aanpak ontwikkelen naar spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, jongeren@risk en NEET-jongeren. Daarnaast verwijst Crevits naar het stimuleren van duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en hun visie op een vernieuwd Volwassenenonderwijs. Dat zijn "beleidskeuzes en acties die allemaal tot doel hebben om elke jongere met de juiste vaardigheden en competenties op zijn maat aan de start van zijn loopbaan te brengen". (Belga)

Uit de NEET-cijfers blijkt dat in België 17,5 procent van de jongeren tussen 20 en 24 jaar zonder werk zit en geen opleiding volgt. Hiermee scoort België net iets slechter dan het Europese gemiddelde. Het Europees statistiekagentschap maakt echter geen onderscheid tussen de verschillende gewesten voor deze leeftijdsgroep. Nochtans ligt de bevoegdheid voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Werk en Arbeidsbemiddeling bij de deelstaten. Crevits laat dan ook verstaan dat Vlaanderen goed werk levert. Het kabinet van de Onderwijsminister staaft dit met cijfers voor de leeftijdsgroep 18-24 jaar. In die categorie telde Vlaanderen in 2015 11,9 procent NEET-jongeren, in het Waals Gewest gaat het om 19,2 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21,8 procent. Goed voor een Belgisch gemiddelde van 15,5 procent. Die betere cijfers voor Vlaanderen zijn volgens Crevits deels te verklaren door het "Samen tegen Schooluitval"-plan dat ze met haar collega-ministers van Werk en Welzijn heeft opgesteld. Dat plan voorziet onder meer in de koppeling van de databanken tussen de VDAB en Onderwijs en in netwerken leerrecht die regionaal alle betrokken actoren samenbrengen (Centra voor Leerlingenbegeleiding, CAW, Jongerenwelzijn, VDAB, OCMW) en een sluitende aanpak ontwikkelen naar spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, jongeren@risk en NEET-jongeren. Daarnaast verwijst Crevits naar het stimuleren van duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en hun visie op een vernieuwd Volwassenenonderwijs. Dat zijn "beleidskeuzes en acties die allemaal tot doel hebben om elke jongere met de juiste vaardigheden en competenties op zijn maat aan de start van zijn loopbaan te brengen". (Belga)