Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is tussen 2001 en 2011 met een derde gedaald. De overblijvende landbouwbedrijven worden wel steeds groter in oppervlakte en aantal dieren. Dat blijkt uit het Landbouwrapport 2012.

Vlaanderen telde in 2011 nog bijna 26.000 landbouwbedrijven, waarvan de meerderheid (56 procent) in de veeteelt. Dat zijn er een derde minder dan in 2001, toen er nog bijna 40.000 bedrijven waren. Jaarlijks daalt het aantal landbouwbedrijven met vier procent. Vooral de kleinere bedrijven stoppen ermee.

Bij de overblijvende bedrijven is er wel sprake van schaalvergroting. Zo is het gemiddelde aantal dieren per veebedrijf de voorbije jaren flink gestegen. Een gemiddeld runderbedrijf telde in 2011 111 dieren (tegenover 87 in 2005), een gemiddeld varkensbedrijf 1.700 dieren (1.311 in 2005) en een gemiddeld pluimveebedrijf 42.606 dieren (32.171 in 2005).

Landbouwinkomen

Na het rampjaar 2011 lijkt het ook iets beter te gaan in de sector. Zo realiseerde de sector in 2012 een totale productiewaarde van 5,7 miljard euro, een stijging van 12 procent tegenover 2011. Door die groei kon de stijging van de kosten (o.a. energie en meststoffen) gecompenseerd worden.

Volgens minister Peeters is het landbouwinkomen in 2012 ook met 47 procent gestegen tegenover 2011. "We zijn zo op één jaar tijd van de sterkste daler tot de sterkste stijger in Europa geworden", aldus Peeters.

Duurzaamheid

Volgens Peeters toont het Landbouwrapport ook aan dat de sector bezig is met duurzaamheid. Hoewel een aantal milieu-indicatoren (bv. verzurende emissies, broeikasgassen en fijn stof) na jarenlange dalingen sinds 2009 opnieuw stijgen, zou de milieudruk van de landbouw dalen. Zo is de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen de voorbije jaren gedaald en springen landbouwbedrijven rationeler om met hun energiegebruik.

"Het is verheugend vast te stellen dat de land- en tuinbouw rasse schreden vooruitzet met betrekking tot het verduurzamen: de milieudruk van landbouw vermindert", aldus Peeters.

'Speler op de wereldmarkt'

Volgens Peeters staat de sector voor belangrijke uitdagingen. Zo krijgen de Vlaamse land- en tuinbouwers volgens Peeters "steeds meer te maken met de grillen van de vrije markt". "De land- en tuinbouwer is een speler op de wereldmarkt geworden, niet langer afgeschermd door de Europese marktondersteuning", aldus Peeters. (Belga/INM)

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is tussen 2001 en 2011 met een derde gedaald. De overblijvende landbouwbedrijven worden wel steeds groter in oppervlakte en aantal dieren. Dat blijkt uit het Landbouwrapport 2012. Vlaanderen telde in 2011 nog bijna 26.000 landbouwbedrijven, waarvan de meerderheid (56 procent) in de veeteelt. Dat zijn er een derde minder dan in 2001, toen er nog bijna 40.000 bedrijven waren. Jaarlijks daalt het aantal landbouwbedrijven met vier procent. Vooral de kleinere bedrijven stoppen ermee. Bij de overblijvende bedrijven is er wel sprake van schaalvergroting. Zo is het gemiddelde aantal dieren per veebedrijf de voorbije jaren flink gestegen. Een gemiddeld runderbedrijf telde in 2011 111 dieren (tegenover 87 in 2005), een gemiddeld varkensbedrijf 1.700 dieren (1.311 in 2005) en een gemiddeld pluimveebedrijf 42.606 dieren (32.171 in 2005). Landbouwinkomen Na het rampjaar 2011 lijkt het ook iets beter te gaan in de sector. Zo realiseerde de sector in 2012 een totale productiewaarde van 5,7 miljard euro, een stijging van 12 procent tegenover 2011. Door die groei kon de stijging van de kosten (o.a. energie en meststoffen) gecompenseerd worden. Volgens minister Peeters is het landbouwinkomen in 2012 ook met 47 procent gestegen tegenover 2011. "We zijn zo op één jaar tijd van de sterkste daler tot de sterkste stijger in Europa geworden", aldus Peeters. Duurzaamheid Volgens Peeters toont het Landbouwrapport ook aan dat de sector bezig is met duurzaamheid. Hoewel een aantal milieu-indicatoren (bv. verzurende emissies, broeikasgassen en fijn stof) na jarenlange dalingen sinds 2009 opnieuw stijgen, zou de milieudruk van de landbouw dalen. Zo is de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen de voorbije jaren gedaald en springen landbouwbedrijven rationeler om met hun energiegebruik. "Het is verheugend vast te stellen dat de land- en tuinbouw rasse schreden vooruitzet met betrekking tot het verduurzamen: de milieudruk van landbouw vermindert", aldus Peeters. 'Speler op de wereldmarkt' Volgens Peeters staat de sector voor belangrijke uitdagingen. Zo krijgen de Vlaamse land- en tuinbouwers volgens Peeters "steeds meer te maken met de grillen van de vrije markt". "De land- en tuinbouwer is een speler op de wereldmarkt geworden, niet langer afgeschermd door de Europese marktondersteuning", aldus Peeters. (Belga/INM)