Vlaanderen telde in 2011 nog bijna 26.000 landbouwbedrijven. Dat is een derde minder dan in 2001, toen er nog bijna 40.000 bedrijven waren. Jaarlijks daalt het aantal landbouwbedrijven met vier procent. Vooral de kleinere bedrijven stoppen ermee. Bij de overblijvende bedrijven is er wel sprake van schaalvergroting. Zo is het gemiddelde aantal dieren per veebedrijf de voorbije jaren flink gestegen. Een gemiddeld runderbedrijf telde in 2011 111 dieren (tegenover 87 in 2005), een gemiddeld varkensbedrijf 1.700 dieren (1.311 in 2005) en een gemiddeld pluimveebedrijf 42.606 dieren (32.171 in 2005). Na het rampjaar 2011 lijkt het ook iets beter te gaan in de sector. Zo realiseerde de sector in 2012 een totale productiewaarde van 5,7 miljard euro, een stijging van 12 procent tegenover 2011. Door die groei kon de stijging van de kosten (o.a. energie en meststoffen) gecompenseerd worden. Volgens minister Peeters is het landbouwinkomen in 2012 ook met 47 procent gestegen tegenover 2011. Volgens Peeters toont het Landbouwrapport ook aan dat de sector bezig is met duurzaamheid. (DLA)

Vlaanderen telde in 2011 nog bijna 26.000 landbouwbedrijven. Dat is een derde minder dan in 2001, toen er nog bijna 40.000 bedrijven waren. Jaarlijks daalt het aantal landbouwbedrijven met vier procent. Vooral de kleinere bedrijven stoppen ermee. Bij de overblijvende bedrijven is er wel sprake van schaalvergroting. Zo is het gemiddelde aantal dieren per veebedrijf de voorbije jaren flink gestegen. Een gemiddeld runderbedrijf telde in 2011 111 dieren (tegenover 87 in 2005), een gemiddeld varkensbedrijf 1.700 dieren (1.311 in 2005) en een gemiddeld pluimveebedrijf 42.606 dieren (32.171 in 2005). Na het rampjaar 2011 lijkt het ook iets beter te gaan in de sector. Zo realiseerde de sector in 2012 een totale productiewaarde van 5,7 miljard euro, een stijging van 12 procent tegenover 2011. Door die groei kon de stijging van de kosten (o.a. energie en meststoffen) gecompenseerd worden. Volgens minister Peeters is het landbouwinkomen in 2012 ook met 47 procent gestegen tegenover 2011. Volgens Peeters toont het Landbouwrapport ook aan dat de sector bezig is met duurzaamheid. (DLA)