De invoering van een energienorm staat zowel in het Vlaamse als in het federale regeerakkoord en is ook opgenomen in het intefederale energiepact. Het moet ervoor zorgen dat de verschillende componenten in de energiekost in België niet hoger zijn dan in onze buurlanden. De norm moet helpen om de concurrentiekracht van de bedrijven, in het bijzonder van energie-intensieve bedrijven, te bewaken. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zal de Vlaamse regering "haar noodzakelijk voorbereidend werk nog voor de zomer afronden". Hij benadrukt dat daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt wordt tussen de competitiviteit van de bedrijven aan de ene kant en de koopkracht van de gezinnen aan de andere kant. "De competitiviteit van de Vlaamse bedrijven is prioritair en jobs en werkgelegenheid zijn belangrijk, maar we gaan de factuur niet gewoon doorsturen naar de gewone Vlaming", klonk het. Volgens de Open Vld-minister komt er tegen het einde van het jaar ook een studie die de energieprijzen- en tarieven in kaart brengt. "Deze studie moet als ijkpunt dienen om de evolutie van de elektriciteitsprijzen voor de verschillende sectoren te monitoren. Bij het uitwerken van de energienorm zullen de verschillende entiteiten zich op de resultaten van de studie baseren." N-VA-energiespecialist Andries Gryffoy was niet onverdeeld gelukkig met het antwoord van de minister. Volgens hem was die studie namelijk eind vorig jaar al beloofd. "Hoe kan je nu de grote lijnen van de energienorm tegen 20 juli willen vastleggen en de norm laten invoeren vanaf 2019 als de studies pas klaar zijn tegen het einde van het jaar?", aldus Gryffroy. Minister Tommelein counterde die kritiek uit N-VA-hoek. "Ik wil snel gaan. Maar de treuzeling, de aarzeling tussen de oplevering van de teksten van het energiepact en de definitieve goedkeuring kwam er niet door mij. Die kwam er omdat veel mensen gediscussieerd hebben over iets dat al was beslist (verwijzend naar de houding van de N-VA in het dossier van de kernuitstap, red.). Het energiepact heeft er drie maanden gelegen, terwijl ik had willen verder doen", klonk het. (Belga)

De invoering van een energienorm staat zowel in het Vlaamse als in het federale regeerakkoord en is ook opgenomen in het intefederale energiepact. Het moet ervoor zorgen dat de verschillende componenten in de energiekost in België niet hoger zijn dan in onze buurlanden. De norm moet helpen om de concurrentiekracht van de bedrijven, in het bijzonder van energie-intensieve bedrijven, te bewaken. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zal de Vlaamse regering "haar noodzakelijk voorbereidend werk nog voor de zomer afronden". Hij benadrukt dat daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt wordt tussen de competitiviteit van de bedrijven aan de ene kant en de koopkracht van de gezinnen aan de andere kant. "De competitiviteit van de Vlaamse bedrijven is prioritair en jobs en werkgelegenheid zijn belangrijk, maar we gaan de factuur niet gewoon doorsturen naar de gewone Vlaming", klonk het. Volgens de Open Vld-minister komt er tegen het einde van het jaar ook een studie die de energieprijzen- en tarieven in kaart brengt. "Deze studie moet als ijkpunt dienen om de evolutie van de elektriciteitsprijzen voor de verschillende sectoren te monitoren. Bij het uitwerken van de energienorm zullen de verschillende entiteiten zich op de resultaten van de studie baseren." N-VA-energiespecialist Andries Gryffoy was niet onverdeeld gelukkig met het antwoord van de minister. Volgens hem was die studie namelijk eind vorig jaar al beloofd. "Hoe kan je nu de grote lijnen van de energienorm tegen 20 juli willen vastleggen en de norm laten invoeren vanaf 2019 als de studies pas klaar zijn tegen het einde van het jaar?", aldus Gryffroy. Minister Tommelein counterde die kritiek uit N-VA-hoek. "Ik wil snel gaan. Maar de treuzeling, de aarzeling tussen de oplevering van de teksten van het energiepact en de definitieve goedkeuring kwam er niet door mij. Die kwam er omdat veel mensen gediscussieerd hebben over iets dat al was beslist (verwijzend naar de houding van de N-VA in het dossier van de kernuitstap, red.). Het energiepact heeft er drie maanden gelegen, terwijl ik had willen verder doen", klonk het. (Belga)