Het nieuwe decreet vormt de basis voor de manier waarop de regering de economie kan ondersteunen via onder meer investeringssteun aan bedrijven of steun voor opleidingen. Het nieuwe decreet moet een bestaand decreet uit 2003 vervangen. Een bijsturing was nodig omdat ook het Europese kader is veranderd. Zo is de Europese regelgeving voor staatssteun op een aantal punten verstrengd. Op een aantal andere punten is de regelgeving ook versoepeld. Volgens Peeters was het Vlaamse kader op een aantal punten strenger dan het Europese. Een "ongewild neveneffect" was dat Vlaanderen daardoor niet alle mogelijkheden van het Europese economische ondersteuningsbeleid kon benutten. "In tijden van economische crisis is het echter aangewezen dat de steunverlenende overheden gebruik kunnen maken van alle Europese toelaatbare vormen van staatssteun. Enkel op die manier kunnen ze de concurrentiepositie ten aanzien van andere regio's en landen behouden", aldus Peeters. Om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden, zullen wijzigingen aan het Europees kader in de toekomst automatisch van toepassing worden in de Vlaamse regelgeving. Zo is er niet telkens een "reparatie" nodig. (DRM)

Het nieuwe decreet vormt de basis voor de manier waarop de regering de economie kan ondersteunen via onder meer investeringssteun aan bedrijven of steun voor opleidingen. Het nieuwe decreet moet een bestaand decreet uit 2003 vervangen. Een bijsturing was nodig omdat ook het Europese kader is veranderd. Zo is de Europese regelgeving voor staatssteun op een aantal punten verstrengd. Op een aantal andere punten is de regelgeving ook versoepeld. Volgens Peeters was het Vlaamse kader op een aantal punten strenger dan het Europese. Een "ongewild neveneffect" was dat Vlaanderen daardoor niet alle mogelijkheden van het Europese economische ondersteuningsbeleid kon benutten. "In tijden van economische crisis is het echter aangewezen dat de steunverlenende overheden gebruik kunnen maken van alle Europese toelaatbare vormen van staatssteun. Enkel op die manier kunnen ze de concurrentiepositie ten aanzien van andere regio's en landen behouden", aldus Peeters. Om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden, zullen wijzigingen aan het Europees kader in de toekomst automatisch van toepassing worden in de Vlaamse regelgeving. Zo is er niet telkens een "reparatie" nodig. (DRM)