In totaal bezit de Vlaamse overheid meer dan 18.000 kunstwerken, verspreid over bijna 1.700 bewaarplaatsen, zoals musea, kabinetten, ministeries, rechtbanken, scholen en depots. Dat ruim 2.300 werken nu onvindbaar zijn, is onder meer te wijten aan het feit dat de overheid slordig omsprong met haar patrimonium, maar ook aan de overheveling van de bevoegdheid cultuur naar de gemeenschappen.

'Daardoor was er een tijdlang een gedeeld beheer', zegt auditeur-revisor Bart Put van het Rekenhof in De Standaard. 'Het was niet altijd duidelijk van wie de kunstwerken waren en wie ze moest beheren.'

Het Rekenhof wil dat Vlaanderen meer controles uitvoert, en dat er meer geld en personeel wordt ingezet om de achterstand in te halen. Dat gebeurt volgens minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wel degelijk. In overleg met de federale politie is ook een procedure afgesproken om verloren kunstwerken aan te geven en op te sporen.

In totaal bezit de Vlaamse overheid meer dan 18.000 kunstwerken, verspreid over bijna 1.700 bewaarplaatsen, zoals musea, kabinetten, ministeries, rechtbanken, scholen en depots. Dat ruim 2.300 werken nu onvindbaar zijn, is onder meer te wijten aan het feit dat de overheid slordig omsprong met haar patrimonium, maar ook aan de overheveling van de bevoegdheid cultuur naar de gemeenschappen. 'Daardoor was er een tijdlang een gedeeld beheer', zegt auditeur-revisor Bart Put van het Rekenhof in De Standaard. 'Het was niet altijd duidelijk van wie de kunstwerken waren en wie ze moest beheren.' Het Rekenhof wil dat Vlaanderen meer controles uitvoert, en dat er meer geld en personeel wordt ingezet om de achterstand in te halen. Dat gebeurt volgens minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wel degelijk. In overleg met de federale politie is ook een procedure afgesproken om verloren kunstwerken aan te geven en op te sporen.